Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Tidsskrift og andre publikasjoner

Tidsskriftet Fugler i Aust-Agder (tidligere Larus marinus) utkommer med to nummer i året, og alle som har betalt lokalt tillegg for Aust-Agder vil få bladet fritt tilsendt. Artikler og smånotiser til Fugler i Aust-Agder sendes redaktøren etter følgende hovedtidsfrister: 1. mars og 1. oktober.

Redaksjonen:

Redaktør        Inge Selås, Monane 20, 4985  VEGÅRSHEI

                                      Tlf.: 37 16 81 22/99 48 37 75

Utforming       Hege Ødegård

Redaksjon      Jan Helge Kjøstvedt

                     Terje Lislevand

 

E-post til Fugler i Aust-Agder: redaktor.larus@gmail.com

 

Jubileumsbok

Jubileumsboka som dokumenterer NOF avd. Aust-Agders 50-årige historie, kan bestilles ved å trykke på denne lenka.

 

Andre publikasjoner/Supplement til Fugler i Aust-Agder 

Rapport om Sangsvanens vinterutbredelse i Aust-Agder 2012-2018

Hekkefuglatlas for Aust-Agder 1995-2004

Hekkefuglatlas for Aust-Agder 1995-2004 - English Summary

Totaltelling av sjøfugler i Aust-Agders skjærgård i hekketiden 2007.

Grågås i Arendal og Grimstad - utbredelse og bestandutvikling

Sjøfuglrapport NOF avd. Aust-Agder - et kunnskapsgrunnlag for foreslåtte Raet nasjonalpark

 

Aktiviteter til arrangementer

Fuglebingo for skog og ferskvann - vår

Fuglebingo til Tromlingene - vår

Fuglebingo til Tromlingene - høst


 

Fugler i Aust-Agder
FOTO: NOF avd. Aust-Agder
Fugler i Aust-Agder
FOTO: NOF avd. Aust-Agder
jubileumsbok
Den flotte jubileumsboka kom ut sommeren 2021 med støtte fra Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune. I den får man presentert både foreningas historie og fuglelivet i Aust-Agder. FOTO: NOF avd. Aust-Agder