Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Om BirdLife Aust-Agder

Birdlife Norge avd. Aust-Agder består av over 300 fugleinteresserte medlemmer. Fugleinteressen får sitt utløp i alt fra å sitte og se på fuglefôringa i hagen til å bidra til å hjelpe sårbare fuglebestander. Mange av oss setter også stor pris på å oppleve naturen sammen med andre og dele erfaringer, kunnskap og historier over en kopp kaffe. Foreningas turer og møter gir rikelig anledning til dette, og felles opplevelser fører ikke sjelden til at man finner seg flere turkamerater. I Fugler i Aust-Agder kan du lese små og store stykker om vipeprosjekt, sjøfugltellinger, uvanlige observasjoner, hyggelige turer m.m. Om ikke du er medlem allerede, så hiv deg rundt!

 

Er du interessert i hva foreninga mener i forskjellige fuglevernsaker, er det bare å bla nedover. Du finner uttalelser, leserbrev m.m. under vedtektene, årsmøtereferatene, regnskapene og årsberetningene.

 

Vedtekter

Vedtekter for NOF avd. Aust-Agder (siste endring på årsmøtet i 2020)

Årsmøtereferater

Årsmøtereferat 2021

Årsmøtereferat 2020

Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat 2018

Årsmøtereferat 2017

Årsmøtereferat 2016

Regnskap og årsberetninger

Årsregnskap og prosjektregnskap 2020

Årsberetning 2020

Årsregnskap 2019

Prosjektregnskap 2019

Årsberetning 2019

Års- og prosjektregnskap 2018

Årsberetning 2018

Års- og prosjektregnskap 2017

Årsberetning 2017

Års- og prosjektregnskap 2016

Årsberetning 2016

Års- og prosjektregnskap 2015

Årsberetning 2015

Års- og prosjektregnskap 2014

Uttalelser, leserbrev m.m.

2022 Innspill til reguleringsplan for Tangen allé i Arendal

2021 Innspill til reguleringsplan for Hoveodden i Arendal

2021 Innspill til planer om bryggeanlegg i Holvika i Grimstad

2021 Pressemelding om Miljødirektoratets avgjørelse av vår klage på tillatelsen til Canvas Hove (Naturvernforbundet Arendal, Bevar Hoveodden og NOF AA)

2021 Klage på vedtak om bryggeanlegg i Trekilen i Froland

2021 Klage på tillatelser til seileaktivitet i Hovekilen (Naturvernforbundet og NOF AA)

2021 Innspill til planer for Romsåsen og Sandumkilen på Tromøy (NOF AA og Naturvernforbundet Arendal)

2021 Innspill til planer for Romsåsen og Sandumkilen på Tromøy

2021 Presseskriv mot vindmøller i Lillesand (Motvind, Miljøvernforbundet, Naturvernforbundet, NOF AA og VA)

2021 Opprop mot vindmøller i Lillesand (Motvind, Miljøvernforbundet, Naturvernforbundet, NOF AA og VA)

2021 Innspill til detaljregulering av Tangen allé 36-39 i Arendal

2020 Innspill til NVE ang. planer om vindkraft i Froland, Åmli og Bygland

2020 Innspill til planer om vindkraft på Befjell og Bjørnstigfjellet i Froland (Også publisert i Frolendingen 02.09.20)

2020 Innspill til planer om vindkraft på Urdehei og Lauvdalsheia i Bygland

2020 Innspill til planer om vindkraft på Bjørnstigfjellet i Åmli

2020 Klage på tillatelse til aktiviteter i Hovekilen

2020 Klage på dispensasjon fra byggeforbud i strandsonen på Hove

2020 Innspill til nasjonalparkstyret ang. Canvas Hoves søknad om aktiviteter i Hovekilen

2019 Høringsinnspill til NVEs Nasjonal ramme for vindkraft

2019 Innspill til reguleringsplan for del av Hoveodden (Hove camping)

2019 Innspill til regulering av Gåsholmen i Tromøysund

2019 Leserbrev om vindmøllekraftverk i Setesdal (publisert i Setesdølen)

2019 Innspill til Arendal og Tvedestrands forvaltningsplan for grågås

2019 Innspill til Arendal kommunes arealdelplan 2018-2028

2019 Leserbrev om økt aktivitet i Hovekilen i Raet nasjonalpark (publisert i Agderposten og Geita.no)

2019 Innspill til Arendal kommune om økt aktivitet i Hovekilen i Raet nasjonalpark

2019 Innspill til styret i Raet nasjonalpark angående økt aktivitet i Hovekilen

2018 Innspill angående ny E18-trasé om å ta hensyn til vipene på Bringsvær ved Temsevann

2018 Innspill til reguleringsplan for Nesgrenda i Vegårshei

Styremøtereferater

Styremøtereferater 2016-2021

 

Eldre referater, rapporter, høringsinnspill m.m. kan du finne på agderfugl.net

 

 

 

 

Tromlingenetur
Vi har to årlige turer til Tromlingene i Raet nasjonalpark. FOTO: Helge Venaas
Hasseltangen
Det skal mye til for å hindre fuglefolket i å dra på tur sammen! FOTO: Helge Venaas
Skjeggmeis i landvik
Gjennom den lokale varslingstjenesten "Fuglealarm Aust-Agder" på appen Band, blir du tipset om spennende observasjoner, f.eks. denne skjeggmeisen som ble observert ved Landvikstranda i Grimstad. Vi varsler ikke bare om sjeldenheter, men også sånt vi vet andre hadde hatt glede av å se. FOTO: Helge Venaas
Nordbø
Birdlife Aust-Agder er en naturvernforening som arbeider for at fuglene blir tatt hensyn til. Her fra en befaring på Norbø i Lillesand. FOTO: Helge Venaas
Evjemoen
Birdlife Aust-Agder er en naturvernforening som arbeider for at fuglene blir tatt hensyn til. Her fra en stand for vindkraftmotstandere på Naturligvis på Evjemoen. FOTO: Helge Venaas
Vindkraftplaner i Froland
Foreningas medlemmer og styre bidrar med innspill og kunnskap i saker som angår fugler og vern av deres levemiljø. (Faksimile fra "Frolendingen" 02.09.20) FOTO: Helge Venaas
svane
Birdlife Aust-Agder er en fuglevernforening som har mange engasjerte medlemmer. Her er Mette Berg Nielsen ute for å hjelpe en svane som hadde satt seg fast. FOTO: Faksimile fra Agderposten 07.02.22