Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Forbedret atkomst til fugletårnene på Fiskumvannet og Linnesstranda.
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Forbedret atkomst til fugletårnene på Fiskumvannet og Linnesstranda.

Av Steinar Stueflotten (20.10.2018)

I løpet av sommeren 2018 har de kloppa stiene ut til fugletårnene på Fiskumvannet i Øvre Eiker og Linnesstranda i Lier blitt oppgradert og utbedret. Det er Fylkesmannen og SNO som har gjennomført prosjektene til glede for alle som besøker de to populære fugletårnene.

Kloppa sti Fiskumvannet

Kloppa sti gjennom sumpskogen på Hegstadmyra ved Fiskumvannet 28.8.2018 Større bilde

Kloppa sti Fiskumvannet

Over dette myrpartiet på Hegstadmyra er kloppa blitt hevet 20-30 cm, 12.9.2018. Større bilde

Kloppa sti Linnesstranda

Del av den nylagte kloppa på Linnestranda etter stormfloa 10.8.2018. 12.8.2018. Større bilde

Kloppa sti Linnesstranda

Sikring av kloppa på Linnesstranda med låsekjettinger og festepåler, 25.8.2018 Større bilde

I løpet av sommeren 2018 har de kloppa stiene ut til fugletårnene på Fiskumvannet i Øvre Eiker og Linnesstranda i Lier blitt oppgradert og utbedret. Vi kan nå gå tørrskodd og med rene sko ut til begge fugletårnene under de fleste værforhold. Støvler er nå bare nødvendig i mer ekstreme flomperioder.

Det er Fylkesmannen og SNO som har gjennomført prosjektene. Finansieringen har kommet fra Miljødirektoratet via Fylkesmannen. De nye kloppelementene er levert av Fjell-laft AS fra Uvdal. På Fiskumvannet er det Edvard Lundteigen som har stått for det praktiske arbeidet. På Linnesstranda er det Fjell-laft selv som har lagt ut kloppene, mens SNO har bistått med heving av kloppa på den ytterste delen mot tårnet. Også på Hegstadmyra er den gamle kloppa blitt hevet 20-30 cm. Her gikk vannet ofte 10-15 cm over kloppa når det var høy vannstand i Fiskumvannet.

Et spesielt problem på Linnesstranda er at stien der blir direkte påvirket av tidevannet i Drammensfjorden. Det førte ofte til at de gamle, løse kloppelementene forflyttet seg på flo sjø med sterk vind og bølger inn fra fjorden, eller under flom med sterk strøm i Lierelva. Dette problemet ble tydeliggjort under en stormflo 10. august, kort tid etter at de nye kloppelementene var lagt ut, men før de var sikret. Det førte til at kloppelementene ble kastet hulter i bulter i skogen langs stien. De måtte derfor legges på plass igjen og sikres med låsekjettinger og påler langs hele kloppa.

NOF avd. Buskerud vil takke Fylkesmannen, SNO og de som har utført det praktiske arbeidet, for at atkomsten til fugletårnene nå er blitt mye bedre. Vi er veldig fornøyde med resultatet og håper at også alle andre som besøker de to populære fugletårnene, setter pris på den forbedrete atkomsten.