Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Innkalling til årsmøte NOF avd. Buskerud 2019
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Innkalling til årsmøte NOF avd. Buskerud 2019

Av Steinar Stueflotten (19.03.2019)

Det innkalles med dette til årsmøte i NOF avd. Buskerud, mandag 8. april kl. 18.30-21.00 i Friluftslivets hus, Nedre Storgate 10, 3015 Drammen.


Til alle medlemmer av NOF avd. Buskerud 

 

Møteinnkalling

Det innkalles med dette til årsmøte i NOF avd. Buskerud:

Mandag 8. april kl. 18:30 i Friluftslivets hus, Nedre Storgate 10, 3015 Drammen 

 

Saksliste

1.  Valg av ordstyrer, referent og tellekorps på 2 personer.

2.  Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.

3.  Godkjenning av årsmelding for 2018.

4.  Godkjenning av årsregnskap for 2018 og budsjett for 2019.

5.  Fastsettelse av lokalt tillegg for fylkesavdelingen 2019.

6.  Arbeidsplan for 2019.

7.  Valg av styre i NOF avd. Buskerud.


Sittende styre:

Steinar Stueflotten            Leder              På valg 2019               tar gjenvalg (1 år)

Merete Wiken Dees           Styremedlem   På valg 2019               tar gjenvalg (2 år)

Marius von Glahn              Styremedlem   Ikke på valg                på valg 2020

Lars Jacobsen                   Styremedlem   På valg 2019               tar ikke gjenvalg

Anne Sørensen                  Kasserer         På valg 2019               tar ikke gjenvalg


Per Øystein Klunderud       Revisor           På valg 2019               tar gjenvalg (2 år)


Valgkomiteens innstilling til nye styrerepresentanter:

Lars Dolmen                     ny styrerepresentant fra NOF Øvre Eiker lokallag (2 år)

Rolf E. Andersen                ny styrerepresentant (2 år)

Eirik Kristoffersen              ny styrerepresentant (2 år)

Melvin Åsum                     ny vararepresentant (1 år)

Jens Tøndel Fossum           ny vararepresentant (1 år)

8.  Organisering av NOF etter opprettelse av nytt storfylke Viken i 2020.

9.  Kontingentandeler - ny fordelingsnøkkel mellom fylket og lokallag.

10. Innkomne forslag (ingen).


Se eget oppslag med kopi av årsmeldingen for 2018.

 

VELKOMMEN

Med vennlig hilsen
NOF avd. Buskerud
Steinar Stueflotten
Leder