Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Oppdatert artsliste per 2019 for Buskerud fylke med kommuner
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Oppdatert artsliste per 2019 for Buskerud fylke med kommuner

Av NOF avd. Buskerud (04.03.2020)

Den forrige artslista for Buskerud er fra 2012. Ny oppdatert artsliste per 2019 for fylket med tilhørende kommuner er nå publisert i Buskskvetten. I artikkelen gjennomgås også konsekvensene som kommunesammenslåinger og regionsreformen vil ha for artslistene.

Den siste offisielle artslista for Buskerud fra 2012 ble publisert i Buskskvetten årgang 29 (2013). Den inneholdt 299 fuglearter pluss 13 ikke-spontane D- og E-arter, seinere korrigert til 297 arter pluss 14 ikke-spontane arter, totalt 311 arter. Etter det har det kommet til 10 nye arter pluss en ny E-art, slik at oppdatert artsliste per 31.12.2019 er på 322 arter inklusiv 15 ikke-spontane arter. Fra 2020 inngår Buskerud i det nye storfylket Viken. I artikkelen gjennomgås også konsekvensene som den nye regions- og kommunereformen vil ha for artslista.

Oppdatert artsliste per 2019 for Buskerud fylke med kommuner