Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Innkalling til utsatt årsmøte i NOF avd. Buskerud 2020

På grunn av koronasituasjonen i vår måtte årsmøtet vårt den 31. mars 2020 avlyses. Det innkalles med dette til nytt, utsatt årsmøte i NOF avd. Buskerud mandag 9. november 2020 kl. 18:30 i Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøms vei 10 ved Haug kirke i Hokksund.

Av Steinar Stueflotten

Publisert 18.10.2020

Til alle medlemmer av NOF avd. Buskerud 

 

Møteinnkalling

På grunn av koronasituasjonen i vår måtte årsmøtet vårt den 31. mars 2020 avlyses. Det innkalles med dette til nytt, utsatt årsmøte i NOF avd. Buskerud mandag 9. november 2020 kl. 18:30 i Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøms vei 10 ved Haug kirke i Hokksund.

 

Saksliste

1.  Valg av ordstyrer, referent og tellekorps på 2 personer.

2.  Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.

3.  Godkjenning av årsmelding for 2019.

4.  Godkjenning av årsregnskap for 2019 og budsjett for 2020.

5.  Fastsettelse av lokalt tillegg for fylkesavdelingen 2021.

6.  Arbeidsplan for 2020.

7.  Valg av styre i NOF avd. Buskerud.

Sittende styre:

Steinar Stueflotten            Leder                      På valg 2020      tar gjenvalg (1 år)

Marius von Glahn              Styremedlem           På valg 2020      tar gjenvalg (2 år)

Lars Dolmen                     Kasserer                  På valg 2021      endres til på valg 2022

Merete Wiken Dees            Styremedlem           På valg 2021      ikke på valg

Rolf E. Andersen                Styremedlem           På valg 2021      ikke på valg

Erik Kristoffersen               Styremedlem           På valg 2021      ikke på valg

Melvin Åsum                     Vararepresentant      På valg 2020      tar gjenvalg (2 år)

Jens Tøndel Fossum           Vararepresentant      På valg 2020      tar gjenvalg (1 år)

Per Øystein Klunderud        Revisor                    På valg 2021      ikke på valg

Styret foreslår at vararepresentanter velges for 2 år om gangen fra 2021, og at det gjøres endring i valgperiode for ett styremedlem og en vararepresentant for å unngå at for mange er på valg samme år.

8.  Konsekvenser av regions- og kommunereformen for NOF avd. Buskerud.

9.  Kontingentandeler - fordelingsnøkkel mellom avdeling og lokallag.

10. Høring om navnesaken i Norsk Ornitologisk Forening.

11. Innføring av kjøregodtgjørelse.

12. Innkomne forslag (ingen).

 

Årsmelding 2019 inkludert årsregnskap 2019 og budsjett 2020 ligger i vedlegg.

 

VELKOMMEN

Med vennlig hilsen

NOF avd. Buskerud

Steinar Stueflotten

Leder

 

Pga. innskjerpede smittevernregler og økt smittefare trenger vi en oversikt over hvem som kommer på årsmøtet mandag 9. november. Vi ønsker derfor at du melder deg på arrangementet på Facebook eller ved å sende en påmelding til Steinar Stueflotten (sstuef@broadpark.no). Det vil bli faste sitteplasser på møtet med god avstand mellom deltakerne. Det blir ingen servering, så du må eventuelt ta med deg mat og drikke ved behov.

Vi skal prøve å åpne opp for digital deltagelse på årsmøtet via Microsoft Teams, men uten garanti for at dette vil fungere optimalt. De som ønsker å delta via Teams kan sende en påmelding til Rolf E. Andersen (Rolf.Andersen@golder.no). Påmeldingsfrist: fredag 6. november.

 

Årsmelding NOF avd. Buskerud 2019
Last ned (PDF)