Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Tårnkonkurranse på Fuglenes dag søndag 30. mai 2021

NOF avd. Buskerud inviterte nok en gang til lokalitetskonkurranse på Fuglenes dag. Det endte som i fjor opp som en ren tårnkonkurranse mellom Linnestranda (Lier) og Fiskumvannet (Øvre Eiker). Etter en jevn kamp gjennom dagen gikk Linnesstranda til slutt av med seieren med 54 arter mot Fiskumvannet på 53 arter.

Av Steinar Stueflotten

Publisert 01.06.2021

Resultater fra tårnkonkurransen på Fuglenes dag søndag 30. mai 2021:

Som de to forgående årene, endte også årets lokalitetskonkurranse opp som en ren tårnkonkurranse mellom Linnesstranda og Fiskumvannet. Det var en strålende fin dag med sol fra skyfri himmel, lite vind og en temperatur som ut på dagen nådde opp i hele 27 varme grader. På Linnesstranda deltok 6 personer i løpet av dagen fra kl. 06:30 til 22:00, mens på Fiskumvannet var 4 personer med i konkurransen fra kl. 06:00 til 14:00. Etter å ha mobilisert med flere observatører på både en morgenøkt, en middagsøkt og en kveldsøkt, endte Linnesstranda til slutt opp på 54 arter så vidt foran Fiskumvannet på 53 arter. Fiskumvannet ledet med et par arter utpå ettermiddagen, men ble slått med 1 art av Linnesstranda i innspurten. Noe som viser at utholdenhet og observasjon gjennom hele dagen alltid lønner seg. Stort sett de vanlige artene på begge lokalitetene, men følgende arter kan nevnes spesielt: smålom, temmincksnipe, gråfluesnapper, gråspurv og rosenfink på Linnesstranda, knekkand, storlom, sivhauk, tårnfalk og rosenfink på Fiskumvannet. Resultatet for begge lokalitetene var litt dårligere enn fjorårets. Kanskje la det varme sommerværet en demper på fuglelivet? I alle fall manglet flere av de vanlige artene som normalt blir sett på disse to lokalitetene, denne dagen.  

 

Tårnkonkurranse på Fiskumvannet 30.05.21
Lars Dolmen på fugletårnet Fiskumvannet. FOTO: S.Stueflotten