Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Fugler i Øvre Eiker 2009–2019

Rapporten "Fugler i Øvre Eiker 2009-2019" er nå tilgjengelig som pdf-fil.

Av NOF avd. Buskerud

Publisert 06.06.2021

Fuglelivet i Øvre Eiker er godt kartlagt og ble grundig beskrevet i praktboka «Fuglelivet i Øvre Eiker» som kom ut høsten 2009. Det har nå gått mer enn ti år siden boka ble publisert, og mange forhold i naturen har endret seg i løpet av disse årene. Det gjelder bl.a. forekomsten til flere av fugleartene i kommunen. Nye arter har kommet til, og klimaendringer har ført til at mange trekkfugler nå ankommer en uke tidligere om våren enn de gjorde for 20 år siden. Disse og flere andre endringer i fuglefaunaen gjorde det aktuelt å lage et supplement til boka «Fuglelivet i Øvre Eiker» med en oppdatert beskrivelse av fuglenes forekomst og utvikling i kommunen i 10-årsperioden 2009-2019. Steinar Stueflotten, som var redaktør for boka «Fuglelivet i Øvre Eiker», har i løpet av vinteren 2020/2021 ferdigstilt en ny rapport med tittelen «Fugler i Øvre Eiker 2009-2019». Rapporten som er på 148 sider, beskriver observerte endringer i fuglefaunaen i Øvre Eiker den siste 10-årsperioden med en tilhørende oppdatert oversikt over alle observerte fuglearters forekomst i kommunen per 2020.

Den trykte utgaven av rapporten ble i mars 2021 delt ut gratis til alle medlemmene av NOF Øvre Eiker lokallag. Dette var ment som en oppmuntring til medlemmene i en tid da foreningslivet ellers har ligget nede pga. koronapandemien. Kostnadene til trykkingen ble dekt av midler fra bokfondet «Fuglelivet i Øvre Eiker». Også alle som bidro med bilder til rapporten, fikk tilsendt en rapport som takk. Flere andre viste også interesse for den nye rapporten, og det ble lovet å gjøre den tilgjengelig som pdf-fil seinere i 2021. De som er interessert kan nå laste ned rapporten her.

Se for øvrig en omtale av rapporten skrevet av Tom Schandy på Facebook: https://www.facebook.com/tom.schandy/posts/3861198680613404

 

Rapport
Fugler i Øvre Eiker 2009-2019 FOTO: S.Stueflotten Last ned (PDF)