Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Innkalling til årsmøte i NOF avd. Buskerud 2021

På grunn av koronasituasjonen ble ikke årsmøtet vårt arrangert som vanlig denne våren. Smittevernreglene tillater nå at vi kan arrangere medlemsmøter innendørs så lenge vi holder 1 meter avstand. Vi har derfor gleden av å invitere til årsmøte i NOF avd. Buskerud onsdag 22. september 2021 kl. 18:30 i Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøms vei 10 ved Haug kirke i Hokksund.

Av Steinar Stueflotten

Publisert 06.09.2021

Til medlemmer av NOF avd. Buskerud

Møteinnkalling

På grunn av koronasituasjonen ble ikke årsmøtet vårt arrangert som vanlig denne våren. Smittevernreglene tillater nå at vi kan arrangere medlemsmøter innendørs så lenge vi holder 1 meter avstand. Vi har derfor gleden av å invitere til årsmøte i NOF avd. Buskerud onsdag 22. september 2021 kl. 18:30 i Haug menighetssenter, Prof. Hans Strøms vei 10 ved Haug kirke i Hokksund. Det vil bli mulig å delta på årsmøtet via Microsoft Teams. De som ønsker å delta via Teams må sende påmelding til Rolf E. Andersen (Rolf.Andersen@golder.no) innen søndag 19. september. Det blir ingen bevertning på møtet.

Saksliste

1.  Valg av ordstyrer, referent og tellekorps på 2 personer.

2.  Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.

3.  Godkjenning av årsmelding for 2020.

4.  Godkjenning av årsregnskap for 2020 og budsjett for 2021.

5.  Fastsettelse av lokalt tillegg i kontingenten 2022.

6.  Arbeidsplan for 2021.

7.  Valg av styre i NOF avd. Buskerud.

 

Sittende styre:

Steinar Stueflotten            Leder                      På valg 2021      tar gjenvalg (1 år)

Lars Dolmen                     Kasserer                  På valg 2022      ikke på valg

Marius von Glahn              Styremedlem           På valg 2022      ikke på valg

Merete Wiken Dees           Styremedlem           På valg 2021      tar ikke gjenvalg

Rolf E. Andersen               Styremedlem           På valg 2021      tar gjenvalg (2 år)

Erik Kristoffersen              Styremedlem           På valg 2021      tar gjenvalg (2 år)

Jens Tøndel Fossum          Vararepresentant      På valg 2021      tar gjenvalg som nytt styremedlem (2 år)

Melvin Åsum                     Vararepresentant     På valg 2022      ikke på valg

Per Øystein Klunderud       Revisor                   På valg 2021       tar gjenvalg (2 år)

Styret foreslår at vararepresentant Jens Tøndel Fossum velges inn som nytt styremedlem til erstatning for Merete Wiken Dees som går ut av styret etter 6 år som styremedlem. 

8.  Kontingentandeler - fordelingsnøkkel mellom avdeling og lokallag.

9.  Lokale NOF-kontakter i kommunene – forslag til organisasjonsendring.

10. Innkomne forslag (ingen).

 

Årsmelding med regnskap for 2020 ligger i vedlegg.

 

VELKOMMEN

Med vennlig hilsen

NOF avd. Buskerud

Steinar Stueflotten

Leder

 

Årsmelding NOF avd. Buskerud 2020
Årsmelding NOF avd. Buskerud 2020 Last ned (PDF)