Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Resultater fra lokalitetskonkurransen under EuroBirdwatch 2021

Den årlige lokalitetskonkurransen ifm. EuroBirdwatch ble i år arrangert søndag 3. oktober fra kl. 09:00 til 12:00.

Av Steinar Stueflotten

Publisert 04.10.2021

Årets lokalitetskonkurranse under EuroBirdwatch 2021 ble som tradisjonen tilsier, arrangert den første søndagen i oktober (3/10) fra kl. 09:00 til 12:00. I år var vi maksimalt uheldig med timingen i forhold til været. Det både blåste og regnet kraftig de tre timene konkurransen varte, så observasjonsforholdene var periodevis svært vanskelige. Heller ikke fuglene likte disse forholdene, så resultatet ble det dårligste vi har hatt i denne lokalitetskonkurransen på 15 år.

Pga. de varslede værforholdene valgte to av de påmeldt lokalitetene å trekke seg. Den ene av disse, Hjarnes i Kongsberg, valgte heller å telle fugler på lørdag 2/10 under fine værforhold med sol og pent vær. Men resultatene herfra kan dessverre ikke telle med i konkurransen pga. ulike forutsetninger. Tre av lokalitetene som observerte fra fugletårn, hadde en liten fordel med tak over hodet, men pga. den sterke vinden var det knapt et tørt sted å finne inne i tårnene heller. 14 personer på 5 lokaliteter holdt likevel ut i griseværet og telte fugler så godt de kunne. Totalt ble det observert 52 arter og 1326 individer. Vinneren ble som i fjor, Sætrepollen i Asker med 31 arter, jamført 47 arter i 2020.

  1. Sætrepollen     31 arter               384 ind.               1 deltager
  2. Fiskumvannet  26 arter               512 ind.               5 deltagere
  3. Linnesstranda 22 arter               213 ind.               2 deltagere
  4. Eikredammen 15 arter               109 ind.               4 deltagere
  5. Grunnane        15 arter               108 ind.               2 deltagere

Antall observerte arter både totalt og for hver av lokalitetene ligger typisk 10-15 arter under gjennomsnittet for de seinere årene, noe de umulige værforholdene må ta skylden for. Også antall observerte individer er lavt og under halvparten av hva som har vært vanlig de seinere årene.

De tre mest tallrike artene var: stokkand 280 ind., ringdue 208 ind. og kråke 99 ind. Det kan nevnes at det på Fiskumvannet lå 350 grågjess skjult borte på Flesakerjordet så de ikke lot seg telle fra fugletårnet. På landsbasis var de fire mest tallrike artene: grågås, kortnebbgås, stær og stokkand. Av mer sjeldne arter som ble observert under vår lokalitetskonkurranse, kan følgende nevnes: dvergdykker i Sætrepollen, dvergdykker og varsler på Fiskumvannet, storlom og vintererle på Eikredammen.