Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Fugler i Øvre Eiker 2021

Feltutvalget i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag har gitt ut en ny årsrapport med beskrivelse av fugleåret 2021. Rapporten gir en oversikt over årets fugleobservasjoner i kommunen og sammenligner disse med tidligere år i perioden 2009 til 2020.

Av Steinar Stueflotten

Publisert 06.07.2022

Feltutvalget i BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag har helt siden 2009 utgitt årsrapporter med oversikt over registrerte fugleobservasjoner i kommunen inkludert en ringmerkingsoversikt fra rapportåret.

2021 er det 12. rapportåret etter at boka «Fuglelivet i Øvre Eiker» ble utgitt i 2009. En ny rapport «Fugler i Øvre Eiker 2009-2019» som summerte opp utviklingen i fuglelivet ti år etter at boka ble utgitt, ble publisert på nyåret 2021. I tiårs-rapporten ble det presentert en grundig analyse av utviklingen i fuglelivet de ti siste årene fram til 2019. I denne nye årsrapporten tar vi for oss utviklingen i fugleåret 2021.

Året 2021 ble et mer normalt år igjen etter det spesielle og rekordpregede året 2020. Det ble registrert totalt 8.800 observasjoner av 188 arter på Artsobservasjoner.no. Dette innebærer en nedgang på 24 % i antall observasjoner og 9 færre arter enn i rekordåret 2020. 2021 ble likevel det nest beste året i 13-års perioden 2009-2021 med 15 % flere observasjoner og 7 flere arter enn gjennomsnittet for hele perioden.

Det ble ikke registrert noen nye arter for kommunen i 2021, jamført 5 nye arter i 2020. Men observasjoner av følgende sjeldne arter bør likevel nevnes spesielt: stripegås, tundrasædgås, amerikakrikkand, sjøorre, havelle, lappfiskand, tundralo, svarthalespove, kvartbekkasin, dobbeltbekkasin, sotsnipe, dvergmåke, steppehauk, hærfugl, isfugl, sibirgransanger, busksanger, hauksanger, svartrødstjert og sitronerle. Følgende arter hadde rekordhøye antall observasjoner i 2021: kortnebbgås, knekkand, trekryper og stær. De mest rapporterte artene var: grågås (290), kråke (272), stokkand (234), kvinand (232), kjøttmeis (220), gulspurv (220), blåmeis (216), enkeltbekkasin (196), stær (196), sanglerke (195) og linerle (195).

Hele rapporten kan leses i vedlegget.

 

Fugler i Øvre Eiker 2021
FOTO: BirdLife Norge Øvre Eiker og omegn lokallag Last ned (PDF)