Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Sjeldne fugler i Buskerud 2021 - Rapport fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK) i Buskerud

Året 2021 ble et godt år når det gjelder funn av sjeldne fugler i Buskerud. Det ble observert fire nye arter: gulbeinsnipe, damsnipe, kuhegre og hvithodespurv. I tillegg kan funn av følgende sjeldne arter nevnes: sabinemåke, rovterne, islom, gulnebblom, steppehauk, sibirgransanger, hauksanger, sitronerle, dvergspurv og vierspurv. Rapporten omfatter 1356 funn av 129 arter.

Av Steinar Stueflotten

Publisert 26.08.2022

Fugleåret 2021 ble et noe spesielt og svært godt år når det gjelder forekomst av sjeldne fugler i Buskerud. Det ble registrert hele fire nye arter for regionen: gulbeinsnipe, damsnipe, kuhegre og hvithodespurv. I tillegg ble det observert to nye rømte burfuglarter: nymfekakadu og hvitørebylbyl. Antall godkjente arter i den nye Buskerud-regionen har dermed økt til 306 arter per 2021. I tillegg kommer 16 arter som ikke regnes som spontant forekommende, såkalte kategori D og E arter.

I tillegg til de fire nye artene bør følgende sjelden­heter fra 2021 nevnes spesielt: stokkand x stjertand (funn nr. 3), kvinand x lappfiskand (funn nr. 2), berghøne (funn nr. 3), sabinemåke (funn nr. 5), rovterne (funn nr. 8), islom (funn nr. 9). gulnebblom (funn nr. 7-8), steppehauk (funn nr. 9), sibirgransanger (funn nr. 2-4), hauksanger (funn nr. 8), sitronerle (funn nr. 2), dvergspurv (funn nr. 5) og vierspurv (funn nr. 7).

Denne rapporten er basert på rekordmange 1356 registrerte funn av 129 arter, 5 underarter og 3 hybrider fra rapporterings­året 2021. Dette er 7 % flere funn, men samme antall arter som i 2020. LRSK har i forbindelse med denne rapporten ferdigbehandlet 108 godkjenningssaker av 40 arter/underarter/hybrider (flere av disse sakene gjelder de samme funnene). Dette er 19 færre saker (-15 %) og 4 flere arter enn i 2020.

Rapporten refererer til fylkes- og kommuneinndelinger etter regions- og kommunereformen i 2020. Dette innebærer at sammenligner med data fra tidligere år i mange tilfeller ikke er relevant da definisjonen av ansvarsområdet Buskerud nå er endret. De tidligere kommunene Røyken og Hurum er f.o.m. 2020 en del av Asker kommune, mens tidligere Svelvik kommune i Vestfold nå er en del av Drammen kommune.

LRSK har i 2021 bestått av: Steinar Stueflotten (sekretær), Torgrim Breiehagen, Jon Ludvig Hals og Anders Hals. Anders Hals valgte å fratre LRSK ved årsskiftet etter 11 års innsats for komiteen og er blitt erstattet av Vegard Bang Fjeldheim. LRSK takker alle rapportører som ved å registrere sine observasjoner på AO, har bidratt til å holde kunnskapen om sjeldne fuglers forekomst i Buskerud oppdatert. En ekstra takk til alle fotografene som har gitt sin tillatelse til å bruke bildene deres i denne rapporten.

 

Hele rapporten kan lastes ned i vedlegget.

Sjeldne fugler i Buskerud 2021
FOTO: S.Stueflotten Last ned (PDF)
Kuhegre Steinssletta 23.04.21
Kuhegra på Steinssletta 23.04.21 FOTO: S.Stueflotten