Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Resultater fra kartleggingen av årets fugl rødstilk i Buskerud i 2022

Den 27. april la vi ut et opprop med oppfordring til kartlegging av årets fugl rødstilk i Buskerud. For å stimulere til kartleggingen ble det utlovet en premie på 500 kr til den som registrerte flest hekkefunn av rødstilk i Buskerud sommeren 2022. Vinneren av gavekortet på 500 kr fra Natur og Fritid ble Heiko Liebel fra Skien.

Av Steinar Stueflotten

Publisert 30.10.2022

Årets fugl – rødstilk

Resultater fra årets kartlegging i Buskerud i 2022

Den 27. april 2022 la vi ut et opprop på Facebook og BirdLife Buskerud siden vår der vi oppfordret våre medlemmer og følgere til å kartlegge forekomsten til årets fugl – rødstilk. To viktige spørsmål ble stilt:

1)     Når ankommer rødstilken vårt område om våren?

2)     Hvor i Buskerud hekker rødstilken?

Hovedtrekket til rødstilk om våren foregår i mai, men de første individene dukker gjerne opp i siste halvdel av april. Gjennomsnittlig ankomstdato til Buskerud er: 24.4. ± 10 dager (40 år). I 2022 var første registrerte observasjon: 1 ind. på Grunnane ved Svelvik, Drammen 19. april. Første registrerte observasjon i øvre deler av Buskerud var 1 ind. i Veslefjorden ved Geilo, Hol 10. mai, jamført gjennomsnittlig ankomstdato til denne delen av Buskerud som er 3.5. ± 9 dager (29 år). Så alt i alt var årets ankomst innenfor det som er normalt. Seineste observasjon i år var 1 ind. på Fiskumvannet, Øvre Eiker 11. september, jamført siste observasjon i gjennomsnitt som er 3.9. ± 15 dager (27 år).

Som beskrevet i oppropet i april, så er hovedutbredelsen til rødstilken å finne i fjellregionen i øvre deler av Buskerud. Her hekker arten på myrområder og ved tjern og vatn helt opp i lavalpin sone, men unngår sammenhengende skogsområder. Arten er derimot en sjelden hekkefugl i nedre deler av Buskerud, men observeres årlig her på vårtrekket. Da er det ikke uvanlig at en år om annet kan se flokker på opptil 20-50 ind. på gode trekk­lokaliteter. Største registrerte flokk på vårtrekket er 100 ind. på Fiskumvannet, Øvre Eiker 10. mai 2020, mens største flokk i 2022 var 18 ind. i Svarstadvika, Hole 31. mai.

I løpet av 2022 ble det registret totalt 174 observasjoner av rødstilk på Artsobservasjoner i «nye» Buskerud (gamle Buskerud fylke pluss Svelvik kommune, minus Røyken og Hurum kommuner). Dette er litt mindre enn gjennomsnittet for de ti foregående årene (183 observasjoner per år), og klart mindre enn i de to «koronaårene» 2020 (285) og 2021 (230). Så oppropet ser ikke ut til å ha stimulert til noen ekstra innsats for kartlegging av årets fugl. De fire kommunene med flest registreringer i 2022 var: Hol (37), Ringerike (25), Drammen (20) og Lier (20).

Det øverste kartet til høyre viser alle lokaliteter (70) med rødstilk registrert på Artsobservasjoner i 2022. Kartet nedenfor viser alle lokaliteter (28) registrert med hekkekode (sikker, sannsynlig og mulig reproduksjon). Kartene bekrefter tidligere kunnskap som tilsier at rødstilken har sin hovedforekomst i øvre deler av Buskerud, mens arten er en sjelden hekkefugl i de nedre delene. Det er i 2022 gjort flere observasjoner i hekke­tiden helt oppe rundt 1200 moh. Av de totalt 32 observasjonene registrert med hekkekode, var det bare ett funn med sikker reproduksjon: 1 par med 1 unge på Grunnane ved Svelvik, Drammen 15. juni 2022. Det var 16 observasjoner med sannsynlig reproduksjon (i hovedsak adulte fugler med engstelig atferd/varsling) og 15 observasjoner med mulig reproduksjon (i hovedsak individer observert i hekketiden i passende biotop).

Totalt 51 personer rapporterte observasjoner av rødstilk i Buskerud i 2022. Sammen med 11 andre medobservatører tilsier det at totalt 62 observatører deltok i årets kartlegging.

For å stimulere til denne kartleggingen, hadde styret i BirdLife Buskerud utlovet en premie til den som registrerte flest hekkefunn av rødstilk i 2022, dvs. observasjoner med hekkekode på Artsobservasjoner. Premien var et gavekort fra Natur og Fritid på 500 kr.

De fire rapportørene som registrerte flest observasjoner totalt av rødstilk i Buskerud i 2022, var: Arild Gauteplass (17), Terje Pettersen (14), Steinar Stueflotten (14) og Kendt Myrmo (11). Mens de fire som registrerte flest observasjoner med hekkekode, var: Heiko Liebel (5), Trond Bølstad (4), Steinar Stueflotten (4) og Bård Kyrkjedelen (3). Heiko Liebel fra Skien er derfor vinneren av gavekortet på 500 kr – vi gratulerer!

Rødstilk
Rødstilk på vårtrekket, Linnesstranda, Lier 8.5.2022. FOTO: Steinar Stueflotten
Kart 1 rødstilk Buskerud 2022
Lokaliteter med registrerte observasjoner av rødstilk i 2022.
Kart 2 rødstilk Buskerud 2022
Rødstilk-lokaliteter registrert med hekkekode i 2022.