Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Hekkebestanden av horndykker i Buskerud 2021-2022

Hekkebestanden av horndykker i øvre deler av Buskerud er blitt kartlagt årlig siden 2012. Denne rapporten tar for seg hekkeforekomsten i 2021 og 2022. Rapporten er utarbeidet for Statsforvalteren i Oslo og Viken av Torgrim Breiehagen og Per Furuseth i samarbeid med Naturvernforbundet i Buskerud.

Publisert 24.11.2022

I den nye norske rødlisten for 2021 har horndykkeren blitt plassert i samme sårbarhetskategori som tidligere (VU-sårbar) (Artsdatabanken 2021). I Øvre Hallingdal ble det registrert en fin økning av hekkebestanden i 2021-2022 med henholdsvis 8 og 9 par med 22 og 23 unger i tillegg til et mulig hekkepar. Nyetablert hekkebestand i Hol på 2-3 par i 2021-22 er også positivt. Flere observasjoner av enkeltindivider/par i tjern i mai-juni i Ål, Gol, Nore-Uvdal tyder også på en generell økning av hekkebestanden. På Golsfjellet er det sannsynlig at det finnes flere hekkepar enn de som er registrert pga. stor avstand fra vei og mange tjern i større myrområder. Tekniske inngrep/menneskelige forstyrrelser ved hekkeplasser er også registrert i 2021-2022. I den forbindelse er det planlagt å sette opp infoskilt i 2023 ved flere hekkeplasser etter at Miljødirektoratet bevilget 30.000 kr. i 2022 til formålet (administreres av Gol kommune ved miljøvernleder).

Tidligere undersøkelser i Buskerud viste at antall par med unger varierte mellom 4-6 (7) i perioden 2010-2020. Ungeproduksjonen varierte i samme periode mellom 6-13 (4-6 par med unger). Konkrete hekkefunn av horndykker har bare blitt gjort i Øvre Hallingdal (4 kommuner), men kurtiserende/reirbyggende par har også blitt observert i Øvre Eiker våren 2021.
 
Hele rapporten kan leses i vedlegget.

 

Horndykker i Buskerud 2021-2022
Rapport horndykker i Buskerud 2021-2022 FOTO: Torgrim Breiehagen Last ned (PDF)
Horndykker i Hol
Horndykker fra Hol 2 30.05.2022 FOTO: Per Furuseth