Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Alle årganger av vårt lokaltidsskrift Buskskvetten er nå tilgjengelig på hjemmesiden vår

Alle tidligere utgitte nummer av vårt lokaltidskrift Buskskvetten, fra det første nummeret i 1977 til den siste artikkelen i 2021, har vært publisert på vår gamle hjemmeside nofbuskerud.net. Nå er alle de gamle papirbaserte utgavene samt de nye digitale årgangene etter at Buskskvetten ble nettbasert i 2004, bundet inn og gjort tilgjengelige som pdf-filer på vår BirdLife-hjemmeside under folderen «Tidsskrift».

Publisert 30.11.2022

Vår redaktør Jens Erik Nygård har det siste året lagt ned et stort arbeid med å få overført lokaltidskriftet Buskskvetten til BirdLife-hjemmesiden vår slik at det kan ivaretas der for fremtiden. Tidsskrift-folderen på denne hjemmesiden er ikke særlig godt tilrettelagt for arkivering av tidsskrifter pga. begrensede layout-muligheter, men Jens Erik har funnet en god løsning på dette problemet. Ta en kikk under «Tidsskrift»-folderen og se hvordan Buskskvetten nå blir presentert der. Her kan du også lese de siste artiklene fra 2022 som er publisert i den 38. årgangen av medlemsbladet. Vi anbefaler deg spesielt å lese redaktørens betraktninger rundt den endrede rollen som lokaltidsskriftet har fått i en moderne digital tidsalder.

I seinere år har Buskskvetten blitt et utpreget rapporttidsskrift med mange gode faglige artikler. Epost og sosiale medier har overtatt noe av den rollen som lokaltidsskriftet tidligere hadde i kommunikasjon med medlemmene. Møteinnkallinger, aktivitetskalendere og informasjon om nye arrangementer er ikke lenger aktuelt stoff i medlemsbladet, men små notiser med personlige opplevelser fra fuglelivet, som var vanlige i tidligere tider, skulle vi gjerne hatt mer av i Buskskvetten. Ta en kikk på noen av de gamle numrene fra 1980- og 1990-tallet og bli inspirert! Redaktøren tar med glede imot slike innlegg og etterlyser spesielt bidrag til serien «Fuglefolk i kikkerten».

Nye artikler blir publisert fortløpende, i motsetning til hos andre lokaltidsskrifter på papir som utgis to til fire ganger per år. Når året er omme, blir artiklene bundet inn i en ny komplett årgang som arkiveres som en felles pdf-fil.

 

Buskskvetten 1977
Forside til Buskskvetten nr.1 1977 FOTO: BirdLife Buskerud
Buskskvetten 2021
Forside til Buskskvetten årgang 2021 FOTO: BirdLife Buskerud