Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Nytt lokallag stiftet i Buskerud – BirdLife Norge Tyrifjorden lokallag

BirdLife Buskerud har i seinere år hatt kun to lokallag, men det er nå tatt initiativ til å etablere flere. Tirsdag den 29. november var 15 personer samlet i Røde Kors huset på Røsholmstranda ved Tyrifjorden for å stifte et nytt lokallag – BirdLife Norge Tyrifjorden lokallag.

Av Steinar Stueflotten

Publisert 11.12.2022

En felles møteplass for de mange fugleinteresserte som bor i det fuglerike området rundt Tyrifjorden, har lenge vært savnet. Derfor ble det på initiativ fra Frode Munkhaugen og Anne Sørensen kalt inn til et møte i Røde Kors huset på Røsholmstranda ved Tyrifjorden tirsdag den 29. november med formål å stifte et nytt lokallag i regionen. BirdLife Norge Tyrifjorden lokallag retter seg primært mot medlemmer av BirdLife Norge som bor i kommunene Hole, Ringerike og Modum.

På møtet ble det valgt et interimsstyre bestående av Frode Munkhaugen (leder) og Anne Sørensen som vil arbeide videre med etablering og organisering av lokallaget fram til det første årsmøtet på nyåret. Lokallaget skal ha som hovedoppgave å arrangere felles turer samt møter med foredrag og hyggelig samvær. Forslag til vedtekter for det nye lokallaget ble godkjent.

Styret i BirdLife Buskerud har godkjent at det nye lokallaget er forskriftsmessig stiftet og kan tilsluttes fylkesavdelingen som nytt formelt lokallag. Vi gratulerer interimsstyret med vel gjennomført stiftelse og ønsker dem lykke til med driften av BirdLife Norge Tyrifjorden lokallag i tiden framover.

 

Stiftelsesmøte BirdLife Tyrifjorden lokallag
Fra stiftelsesmøtet i Røde Kors huset på Røsholmstranda 29.11.22 FOTO: Ove Helgesen
Stiftelsesmøte BirdLife Tyrifjorden lokallag
Interimsstyret med Frode Munkhaugen (leder) og Anne Sørensen FOTO: Ove Helgesen