Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Rehabilitering av fugletårnet på Grunnane naturreservat

Det litt medtatte fugletårnet på Grunnane naturreservat ved Svelvik er i løpet av høsten 2022 blitt rehabilitert av Drammen kommune med tilskudd fra Statsforvalteren.

Av Steinar Stueflotten

Publisert 21.12.2022

Grunnane naturreservat ved Svelvik er et av de best bevarte gruntvannsområdene på Østlandet. Området ble vernet som naturreservat i 1981 og dekker et areal på ca. 2937 dekar, hvorav 98 % er vannareal.

I 1996 satte Svelvik jeger- og fiskeforening opp et fugletårn rett ved Fv. 319 i nordvestenden av reservatet. Fugletårnet ligger ved kyststien mellom Svelvik og Sande og er derfor blitt et lett tilgjengelig og populært utfartssted. Med årene er fugletårnet blitt noe medtatt, og i november 2020 og oktober 2021 ble det utført omfattende hærverk på tårnet. Selv om skadene ble raskt reparert av forvaltningsmyndighetene, var det nå et tydelig behov for en mer omfattende rehabilitering av tårnet.

Derfor var det hyggelig å se at det i slutten av november i år var igangsatt omfattende reparasjonsarbeider på fugletårnet. Det er avdeling for Anlegg, idrett og kultur i Drammen kommune som har fått gjennomført arbeidene med tilskudd fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Utbedringene omfatter nye trapper i tårnet, nye gulv i alle etasjene og reparerte og forsterkede gelendre. I begynnelsen av desember ble dessuten hele parkeringsområdet og stien ut til fugletårnet gruset opp. Så nå kan en gå tørrskodd ut til tårnet selv på våte og regnfulle dager. Vi får håpe at den solide rehabiliteringen også vil redusere faren for nye hærverk på tårnet. Det skal uansett bli fint å besøke det nyopprustede fugletårnet på Grunnane i tiden framover.

Med dette vil vi ønske deg en riktig God Jul fra BirdLife Buskerud!

 

Fugletårnet på Grunnane
Fugletårnet på Grunnane naturreservat 15.12.22 FOTO: S.Stueflotten