Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Første artikkel til Buskskvetten 2023 er publisert: Fuglelivet i Øvre Eiker 2022

Steinar Stueflotten og Jon Ludvig Hals står bak rapporten som oppsummer fugleåret 2022 på Øvre Eiker.

Publisert 24.03.2023

Året 2022 ble et mer normalt år igjen etter to år med koronapandemi. Det ble registrert totalt 9218 observasjoner av 190 arter i Øvre Eiker på Artsobservasjoner.no (AO). Dette innebærer en økning på 5 % i antall observasjoner og med 5 flere arter enn i 2021

Det ble registrert en ny art for kommunen i 2022: gulbrynsanger og en ny art for Fiskumvannet: svartglente. Antall registrerte observatører på AO økte fra 80 i 2021 til 100 personer i 2022 (+25 %).