Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Russesvartstrupe - ny art for Buskerud

NSKF har nylig revurdert alle funn av det som tidligere var arten asiasvartstrupe. Arten ble i 2021 splittet i to arter - russesvartstrupe og taigasvartstrupe. Et funn av en tidligere asiasvartstrupe på Mo gård i Hole i 2019, som inntil nylig har vært registrert som ubestemt russe-/taigasvartstrupe, er nå godkjent som russesvartstrupe av NSKF. Dette blir dermed ny art for Buskerud.

Publisert 31.03.2023

Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF) har nylig revurdert alle funn av det som tidligere var arten asiasvartstrupe (Saxicola maurus) med flere underarter. I 2021 ble dette artskomplekset splittet i de to artene russesvartstrupe (Saxicola maurus) og taigasvartstrupe (Saxicola stejnegri) basert på ny DNA teknologi. Tidligere funn der det fantes et tilstrekkelig godt bildemateriale og/eller beskrivelse, er nå blitt behandlet på nytt og artsbestemt i forhold til ny taksonomi. Andre godkjente funn av tidligere asiasvartstruper uten god nok dokumentasjon, står nå registrert som ub. russe-/taigasvartstrupe.

I Buskerud har vi to godkjente funn av asiasvartstrupe, begge fra 2019. Det første funnet ble gjort ved Veslefjorden på Geilo, Hol 28.4.2019 av Trond Bølstad. Dette funnet mangler god nok fotodokumentasjon til sikker artsbestemmelse og er derfor registrert som ub. russe-/taigasvartstrupe. Det andre funnet ble gjort på Mo gård, Steinssletta i Hole 1.-7.11.2019. Fuglen ble oppdaget av Terje Pettersen den 1. november og ble seinere sett og fotografert av flere observatører i dagene 5.-7.11.2019. Mange gode bilder av detaljer i fjærdrakten til fuglen har gjort det mulig for NSKF å artsbestemme denne til en sikker 1K hunn russesvartstrupe. Dette blir dermed ny art for Buskerud, sikkert til glede for mange av dem som var heldige og fikk sett fuglen i november 2019, ref. https://www.artsobservasjoner.no/Sighting/23093571

 

 

Russesvartstrupe
Russesvartstrupe på Mo gård 6.11.2019. FOTO: S.Stueflotten