Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Fuglenes dag 28. mai

BirdLife Buskerud inviterer til vår tradisjonelle lokalitetskonkurranse på Fuglenes Dag søndag 28. mai

Publisert 21.05.2023

Vi følger samme opplegg som tidligere år: Velg deg ut en lokalitet du kjenner godt og inviter med deg noen venner og bekjente på en trivelig tur for å observere og registrere så mange fuglearter som mulig i løpet av søndagen. Eneste regler er at alle observasjoner må være gjort fra samme punkt for eksempel et fugletårn og at observasjonene registreres på Artsobservasjoner.no seinest i løpet av neste dag.


Meld deg på konkurransen til Steinar Stueflotten (sstuef(at)broadpark.no) eller SMS til 913 34 123). Turleder er ansvarlig for registreringene på AO fra tiden han/hun er til stede på lokaliteten. Ellers kan andre registrere fra samme lokalitet til andre tider på døgnet, men husk da å legge inn en kommentar på en av observasjonene om at dette gjelder lokalitetskonkurransen, eller velg prosjekt = «Tårnkonkurranse» for de aktuelle observasjonene.
Vi kommer tilbake med opplysninger om påmeldte lokaliteter og kontaktpersoner et par dager før 28. mai.

Fugletårnet på Grunnane, Svelvik