Hopp til hovedinnhold

BirdLife Buskerud

Tårnkonkurranse på Fuglenes dag søndag 28. mai 2023

BirdLife Buskerud inviterte nok en gang til lokalitetskonkurranse på Fuglenes dag som i år fant sted midt i pinsa. Som tidligere år endte det med en ren tårnkonkurranse mellom Linnesstranda i Lier og Fiskumvannet i Øvre Eiker. Det ble en god dag med mange arter på begge lokalitetene. Fiskumvannet endte på hele 74 arter med Linnesstranda rett bak med 66 arter.

Publisert 29.05.2023

Resultater fra tårnkonkurransen på Fuglenes dag 28. mai 2023:

Som tidligere år, endte også årets lokalitetskonkurranse som en ren tårnkonkurranse mellom Linnesstranda og Fiskumvannet. At Fuglenes dag i år havnet midt i pinsa, var litt uheldig da mange potensielle deltagere var bortreist og dermed forhindret fra å delta. Før årets konkurranse ble vi enige om å endre litt på konkurransereglene. I tillegg til tellinger fra ett fast punkt (fugletårn) var det i år tillatt å ta med arter observert i nærområdet rundt på vei til og fra fugletårnet. Det ga mulighet til å få med noen flere arter på resultatlistene.

Det var ganske fint vær på søndag 28. mai, men med en litt kald og sur vind fra nordvest i deler av dagen. På Fiskumvannet deltok 4 fuglekikkere på morgenøkta fram til kl. 16 og 4 personer på kveldsøkta fram til kl. 23. I tillegg var minst 4 andre tilfeldig besøkende innom tårnet i løpet av dagen. På Linnesstranda var 3 fuglekikkere innom tårnet den første delen av dagen, mens på kveldsøkta var Jens Erik Nygård alene som observatør. Det ble en god dag for begge lokalitetene med mange observerte arter. Fram til kl. 11:30 ledet Linnesstranda klart med 56 observerte arter, men i løpet av de neste timene passerte Fiskumvannet konkurrenten og nådde 66 arter kl. 16. Kveldsøkta på Linnesstranda økte antallet til 66 arter også der, men en god kveld på Fiskumvannet ga til slutt et resultat på hele 74 arter + en hybrid. Dette er to arter mer enn i fjor og det nest beste resultatet i denne tradisjonelle konkurransen, men fortsatt litt bak rekorden på 82 arter fra 2019. For Linnesstranda derimot er dette det beste resultatet på Fuglenes dag den siste søndagen i mai. Arter verdt å nevne på Linnesstranda denne dagen: sangsvane, gjøk, dverglo, temmincksnipe, rugde, storlom, fiskeørn, sivhauk, myrsanger og trekryper. På Fiskumvannet: hvitkinngås, knekkand, skjeand, snadderand, småspove, fiskeørn, sivhauk, tårnfalk, lerkefalk og rosenfink. Litt overraskende dukket også den hybride snadderand x brunnakke hannen fra Krokstadelva i Drammen opp sammen med en snadderand hann på Måsnesmyra ved Fiskumvannet i 22-tida om kvelden. Totalt ble det på de to lokalitetene til sammen observert 97 arter (eksklusiv hybriden), noe som må sies å være et meget godt resultat.

 

Fiskeørn Linnesstranda 280523 JEN
Fiskeørn på Linnesstranda 28.05.23 FOTO: Jens Erik Nygård