Hopp til hovedinnhold

BirdLife Svalbard

Om BirdLife Svalbard

Hva er Birdlife Svalbard og LoFF?

LoFF (Longyearbyen Feltbiologiske Forening) og Birdlife Svalbard er en og samme organisasjon.
I oktober 2006 ble LoFF etablert etter å ha vært nær ”fødsel” flere ganger før det. Foreninga er åpen for alle feltbiologisk interesserte. Drivende kraft er den ornitologiske gruppen er den mest aktive, men det finnes også ei botanisk gruppe. Foreninga ønsker å være en møteplass for fastboende og andre som har en tilknytning til Svalbard. LoFF samarbeider nært med miljøvernavdelingen hos Sysselmesteren på Svalbard og med Norsk Polarinstitutt (NP).

LoFF sin formålsparagraf har tre punkter:

  • være bindeledd mellom naturinteresserte som har en tilknytning til Svalbard
  • verne om naturmiljøet på Svalbard med særlig vekt på fuglefaunaen
  • stimulere interessen for ornitologi og feltbiologi ved møter, ekskursjoner, prosjekter mm.


LoFF har ingen ambisjon om å bli et stor fylkesavdleing i antall medlemmer, men ønsker å kunne bli en positiv faktor i lokalmiljøet som kan bidra til at folk får flere og bedre naturopplevelser. Dernest ønsker LoFF å bidra til å styrke vernet av Svalbard-naturen gjennom faglig arbeid, gjerne sammen med sysselmesteren og NP. Aktiviteten i LoFF vil svinge med antall lokale medlemmer som kan bidra med praktisk arbeid. LoFF ønsker velkommen ”fuglefolk” fra resten av Norge som medlemmer og da gjerne folk som kan bidra med arbeid som kan gjøres fra ”hvor-som-helst”.