Hopp til hovedinnhold

BirdLife Svalbard

Prosjekter

På høyre side finner du postere om fugle- og dyrelivet på Svalbard. Posterne vil du også finne i de nye vindskjulene ved Laguna på Hotellneset og i LoFF huset i Longyearbyen. De fem første med blå bakgrunn er oppdaterte, og har også engelsk tekst. De med gul bakgrunn er eldre, og ikke alltid helt oppdatert med den nyeste kunnskapen om bestandsstørrelser og trekkveier. Når det gjelder isbjørn viser vi til Norsk Polarinstitutt

Ønsker du å kjøpe originaltegninger fra posterne se enkeltbildene under til høyre og send oss en mail på loffbirdlife@gmail.com

On the right-hand side you will find posters about the birds and wildlife in Svalbard. You will also find the posters in the new wind shelters near Laguna at Hotellneset and in the LoFF house in Longyearbyen. The first five with blue background are updated and have also English text. The yellow ones are older and not always updated with the current knowledge of population sizes and migration patterns. When it comes to polar bears, we refer to the Norwegian Polar Institute

If you want to buy original drawings from the posters, see the individual pictures below on the right and send us an email at loffbirdlife@gmail.com

 

Prosjekter (fra den tidligere LoFF-hjemmesiden)


LoFF har mange prosjekter. Her er en oversikt over hvilke prosjekter vi har bedrevet og hvilke som fortsatt er i gang. Klikk på bildene for å lære mer om de forskjellige prosjekter.              


Observasjonshus i Longyearbyen

Biotopforbedringer rundt Longyearbyen

Våre prosjekter på Sørkappøya

Våre ringmerkingsprosjekter

Kartlegging av gåsetrekket

Informasjon og kartlegging av fugl på Svalbard på nettet

Fugleguide for Longyearbyen

Flora for Longyearbyen

Reiselivet bidrar med miljøinformasjon

Fugleposter

Prosjekter:
Observasjonshus
Biotopforbedringer
Sørkappøya
Ringmerking
Vårtrekk av gås
Informasjon/Kartlegging
Longyear Fugleguide
Longyear Flora
Miljøinfo reiseliv

Last updated: 30. desember 2010

 

Alkekonge
Last ned (PDF)
Svalbardrype
Last ned (PDF)
Fjellrev
Last ned (PDF)
Svalbardrein
Last ned (PDF)
Pattedyr langs kysten
Last ned (PDF)
Fjæreplytt
Last ned (PDF)
Gjess
Last ned (PDF)
Polarmåke
Last ned (PDF)
Ismåke
Last ned (PDF)
Adventdeltaet
Last ned (PDF)
Artic skua
Artic skua - 21 x 30 cm kr. 8500 (frame included)