Hopp til hovedinnhold

BirdLife Østfold

Velkommen til årsmøte for Moss og omegn lokallag!

Det inviteres herved til årsmøtet for Moss og omegn lokallag av Norsk ornitologisk forening (NOF), tirsdag den 4. februar 2020.

Publisert 20.01.2020

Møtet holdes på Hoppern skole på Jeløy, og starter kl. 18:30.

Møtets dagsorden:

  • Innledning
  • Nye vedtekter for lokallaget, se vedlagt forslag (lenke nedenfor) - Drøfting og vedtak
  • Valg av nytt styre og valgkomite, se forslag nedenfor
  • Valg av representant fra lokallaget til styret for Østfold avdeling av NOF, se forslag nedenfor
  • Øivind Lågbu viser bilder og foredrar fra turer til Island
  • Sosialt samvær

Lenke: NOF Moss og omegn - Forslag til nye vedtekter 2020


Vel møtt!

Foreslåtte styremedlemmer til årsmøtet den 4. februar 2020 :

  • Håkon Sverke Vindenes, Moss – Leder
  • Lennart Fløseth, Moss – Sekretær
  • Rebecca Benedicte Solhaug, Rygge – Kasserer
  • Vibeke Bredman, Moss - Styremedlem

For at ikke hele styret skal være på valg samtidig neste gang, foreslås det at Håkon Sverke Vindenes og Rebecca Benedicte Solhaug denne gangen velges for ett år. Lennart Fløseth og Vibeke Bredman velges for to år.

Det foreslås at leder også er lokallagets representant til styret i NOF avdeling Østfold.

Som valgkomite foreslås:

· Jo Ranke, Moss

· Dan Bendixen, Våler

Vennlig hilsen interimsstyret i Moss og omegn lokallag av NOF