Hopp til hovedinnhold

BirdLife Østfold

Vellykket tur til Skjebergkilen og Horneskilen

Søndag 28. august arrangerete Halden lokallag tur til Skjerbergkilen og Horneskilen med 9 deltakere.

Publisert 06.09.2022

Turen hadde oppmøte ved Hjortsberg skole i Halden og samkjøring derfra. Selv om fokuset primært var på kilene så tar man med seg det som dukker opp av fugl ellers, og på Viksletta kom de første interessante observasjonene for dagen. Der var det flere gjess nede på næringssøk, og selv om grågås, kanadagås og hvitkinngås kanskje ikke er de mest spennende artene til vanlig så er det uansett verdt å se på dem. Hvitkinngås er en art som ikke opptrer så ofte i Halden, og arten førte dermed til en god start på turen. En stor flokk på rundt 100 stillits var også interessant.

I Skjebergkilen var håpet å finne en del vadefugl på trekk, og vadefugler ble det, selv om de mest interessante ikke var å se. Det var bra med brushøns med 17 individer og 10 enkeltbekkasiner, men utenom det var det ikke de store tallene på vadefuglene. To sene strandsniper var også interessant sammen med noen gluttsniper, rødstilk og myrsniper. Det var også en fin flokk på 25 hettemåker i kilen samt noen hunde grågås og hvitkinngås. Høydepunktet for de fleste ble likevel vannrikse, to individer som både ble sett og hørt.

Etter Skjebergkilen gikk turen videre til Horneskilen hvor det erfaringsmessig ikke pleier å være like mye fugl, men det kan fortsatt dukke opp noe spennende. Her var det også en sen strandsnipe, men ikke noe særlig av interesse på vadefuglfronten. En storspove var å se på jordene, og på mudderet gikk 3 gluttsniper og en enkeltbekkasin. En vandrefalk ble kilens mest interessente art sammen med en lydytrende rørsanger.

Funnene fra turen ble rapportert på artsobservasjoner.no, og kan finnes her.