Hopp til hovedinnhold

BirdLife Østfold

Vellykket ringmerkingsdag ved Rokkevannet

Søndag 4. september var det invitert til ringmerkingsdag ved Rokkevannet, og med rundt 40 personer innom og 75 ringmerkede fugler ble det en vellykket dag.

Av Rebecca Benedicte Solhaug og Tore Hoell

Publisert 29.09.2022

Ringmerkingsdagen ved Rokkevannet er en årlig begivenhet i starten av september. Da er fugletrekket godt igang og man kan få sjansen til å få se en god del arter på nært hold.

I år ble det merket hele 75 fugler iløpet av dagen fordelt på 10 arter. Fordelingen på artene ble:

  • 1 blåmeis
  • 3 kjøttmeis
  • 1 sandsvale
  • 36 låvesvaler
  • 1 løvsanger
  • 6 rørsangere
  • 1 rødstrupe
  • 1 bokfink
  • 2 dompap
  • 23 grønnsisik

Ingen sjeldenheter i nettene denne dagen, men det var kun for andre gang at dompap ble merket ved Rokkevannet. Med tanke på at det har vært ringmerking der siden 2003 så er det en sjelden merkeart for lokaliteten. I motsetning til dompap er rørsanger virkerlig en av karakterartene for Rokkevannet som det blir merket mange av hvert år. Selv om rørsanger er en vanlig art i Østfold så er den ikke det på landsbasis. Selv om fuglen i seg selv kanskje ikke er så mye å se på så er det interessant å få se, og kanskje holde, en fugl som man nesten utelukkende bare hører i takrøret. En annen av karakterartene for Rokkevannet er myrsanger, men den trekker litt tidligere enn rørsangeren og var dermed ikke i nettene denne gangen.

Låvesvale har det gjerne blitt merket mye av i Rokkevannet, men da gjerne på kveldstid når fuglene skal ned i takrøret for å sove. Med mange låvesvaler i lufta på næringssøk ble det satt på lyd i et forsøk på å få en del svaler i nettene ute i takrøret, og med godt hell. 36 låvesvaler på dagtid er bra, og en sandsvale i tillegg ble ekstra bra. Sandsvale er ikke en svale det fanges mye av ved Rokkevannet, så det er alltid en fin art å få i nettet. Med fuglen i hånda ser man hvor mye mindre sandsvalen er enn låvesvalen.

Grønnsisik er også en art som responderer når man spiller lyd, og i nettene som står spredt i buskene ble det spilt grønnsisiklyd. 23 grønnsisik ble et bra resultat. Grønnsisik er også en veldig grei fugl å holde da den ikke flakser noe særlig og heller ikke biter. Med litt veiledning fikk de yngste frammøtte mulighet til å holde en grønnsisik.

I tillegg til selve ringmerkingen fikk de som ønsket mulighet til å være med til nettene for å se hvordan man tar ut fuglene av nettene. Knut Tronsen fortalte også om ringmerking generelt, om fugletrekk, og om Rokkevannet. I tillegg til de ringmerkede fuglene var det andre fugler å både se og høre, deriblant lerkefalken som har hekket i området i år. Alle funn for dagen ble rapportert på artsobservasjoner.no og kan finnes her.

 

Litt om bakgrunnen for tårnet ved Rokkevannet og om ringmerking

Neste år er det 20 år siden fugletårnet ved Rokkevann ble bygget av en gruppe entusiastiske fugleinteresserte. Tårnet ville ikke ha blitt bygget hvis det ikke var for velviljen og hjelp fra familien Strand og tillatelse samt penger fra tidligere Fylkesmannen i Østfold. Tårnet står helt i vannkanten rett ved sivgarden av takrør der fugler både finner mat, gjemmer seg og bygger reir. Sivspurv, rørsanger og myrsanger er blant disse. Tidligere beitemark rett ved, og en rekke med gamle løvtrær gjør området interessante for mange typer fugler, som både hekker, finner mat og er på gjennomreise vår og høst. Stær har de seineste år vært i markant nedgang. I år takket være flere nye fuglekasser som ble satt opp, hekket 11 par stær som brakte frem 46 unger som ble ringmerket. I år har det vært hekking av minst 3 arter rovfugler rundt Rokkevann. I fjor vår ble det satt opp fiskeørnplatting på halvøya vis avis fugletårnet. Fiskeørna slo seg til på reiret ganske umiddelbart, så både i fjor og i år har det vært vellykket hekking. Sivhauk er en nykommer fra sørligere strøk, og har hatt vellykket hekking med to unger i år. En annen sjeldenhet, lerkefalk synes å ha fast tilhold ved vannet og må hekke i nærheten. Alle tre arter er å se ved Rokkevannet nå.

De siste ti år, siden 2012 har en entusiastisk lærer fra Sarpsborg Knut Andre Trondsen, og med hjelp av lokale fugletittere drevet ringmerking på sensommer og høst, har merket over 13 tusen fugler . Han setter opp mistnett som fanger fugler som flyr på og faller ned i ”lommer” der de kjapt blir hentet ut. Fuglene blir artsbestemt og eventuelt hvilket kjønn, satt på tilpasset ring og nøye registrert, før de raskt blir sluppet fri igjen. Ringene leveres fra og dataene blir sendt til ringmerkingssentralen i Norge som er Stavanger Museum.

 

Dompap hann
En dompap hann. Denne var en 1K (sitt første kalenderår), og var dermed klekket i år. En sjeldenhet for lokaliteten. FOTO: Rebecca Benedicte Solhaug
Dompap hunn
En dompap hunn. Denne også en 1K. Selv om den truer litt med å åpne nebbet så biter den ikke. FOTO: Rebecca Benedicte Solhaug
Rørsanger
En av de virkelige karakterartene for Rokkevannet, en rørsanger! FOTO: Rebecca Benedicte Solhaug
Rødstrupe
En veldig ung rødstrupe (1K). Legg merke til at den knapt har begynt å bli rød i brystet og at den fortsatt er ganske spettete i drakten sin. Når den blir eldre forsvinner spettene og drakten blir jevn brun og brystet blir jevnt rødt. FOTO: Rebecca Benedicte Solhaug