Hopp til hovedinnhold

BirdLife Østfold

Indre Østfold fugleforening inviterer til 2 arrangementer i februar!

Av Indre Østfold lokallag

Publisert 01.02.2023

ONSDAG 8.FEBRUAR KL 18.30 Årsmøte på Bøndernes hus i Hærland. Øivind Lågbu, leder i BirdLife Østfold, blir med den kvelden. Han skal vise bilder og fortelle om fuglelokaliteter i Østfold og vise bilder fra tur til Svalbard.
Vi bruker tid på å drøfte foreningens arbeid.
ONSDAG 15. FEBRUAR KL 18.30 TEMAKVELD OM TÅRNSEILERE - som er valgt til årets fugl i BirdLife Norge. Temakvelden holdes i SPYDEBERGSTUA rett ved Spydeberg stasjon (Stasjonsgata 35)- Frode Falkenberg fra BirdLife Norge kommer og holde foredrag om den. Han forteller status på rødlista og bestandsestimater for tårnseiler i Norge er basert på et tynt grunnlag, og vi vet rett og slett lite om artens hekkeforekomst i landet. BirdLife trenger mer informasjon om fuglen. "Det ønsker vi å gjøre noe med". Dessuten er det en art som det er ganske enkelt å gjøre tiltak for, noe han vil snakke om i foredraget.
Frode Falkenberg jobber i BirdLife Norge sin faggruppe. Han jobber mest
med arter i kulturlandskapet (storspove, vipe, svarthalespove og
åkerrikse), men har også en sentral rolle når det gjelder foreningens
folkeforskningprosjekter (Artsobservasjoner, Hagefugltellingen etc.).

 

Tårnseiler
FOTO: Frode Falkenberg