Hopp til hovedinnhold

BirdLife Østfold

Dugnad i Hæra naturreservat 20. juni

Av Indre Østfold lokallag

Publisert 07.06.2023

Bua på fugletårnet i Hæra naturreservat har fuktskader og skal restaureres. Den skal løftes opp på en lav mur og få nye vegger og tak. Utseende blir som tidligere. Fugleforeningen i Indre Østfold har tatt på seg å rive bua og trenger noen til å bli med på dugnad. Indre Østfold kommune står for arbeidene som finansieres av statlige naturreservatmidler. Styret i Indre Østfold fugleforening håper noen kan bli med på dugnad tirsdag 20. juni. Dugnaden starter kl 17 og avslutter med pizza i 20-tida. Meld gjerne fra til leder Berit Movik Lo på tlf 99702658 dersom du har anledning til å være med, så styret ser hvor mange som kan stille. Fint om du kan ta med drill for å skru ut skruer, brekkjern og hammer. Tårnet vil være åpent under hele restaureringsperioden. 
Dugnaden er utsatt fra 12. juni da det bor en kjøttmeisfamilie i den ene veggen. Ungene er snart flyvedyktige, men må få nok tid på seg.
Tårnet fra utsiden
Fugletårnet og bua som skal restaureres ved Hæra naturreservat.
Utsikt bua Hæra naturreservat
Utsikten fra bua. Der står det også et teleskop som kan benyttes.