Hopp til hovedinnhold

BirdLife Østfold

Årsprogrammet for ØOF 2011

Møte- og ekskursjonsprogram for NOF avdeling Østfold 2011

Av Øivind Lågbu

Publisert 24.03.2011

Møte- og ekskursjonsprogram for NOF avdeling Østfold 2011

Stein Bukholm, Kornsjø, 1796 Kornsjø. Tlf. 913 35 230. e-post: steinbukholm@gmail..com

Arve Dyresen, 1621 Gressvik, telefon: 69334450, e-post: adyresen@online.no

Lennart Fløseth, Tlf. 69270200/41372845

Åge Sten Fredriksen, Filerveien 1, 1672 Kråkerøy, tlf: 954 86 126, e-post: sinensis@online.no

Øivind Lågbu, Ørneveien 42, 1640 Råde. Tlf. 99486430, e-post: laagbu@online.no

Jo Ranke, Orkerødgata 14, 1512 Moss, telefon: 69 27 17 70, e-post: joranke@online.no

Tor Sørlie, Mølleveien 20, 69 31 55 95, e-post: tsi-soer@online.no

 

Lørdag 5. februar: Sjøfugltelling langs Østfold-kysten. Ansvarlig: Åge Sten Fredriksen, sinensis@online.no

 

Søndag 20.2. 2011: ØOF-ekskursjon til Berbyelva og Iddefjorden. Oppmøte kl. 10.00 ved parkeringen Berbyelva/Rødsvannet. Påmelding innen 15.2. til Øivind Lågbu, laagbu@online.no

 

Torsdag 24. februar kl. 18.30 på Øra. Årsmøte Fredrikstad fugleforening, FFF.

Tirsdag 1. mars kl. 18.30: Moss lokallag av NOF har medlemsmøte på Hoppern skole. Øivind Lågbu viser bilder fra en reise i Kenya i januar 2011.

 

Torsdag 10. 3. kl. 18.30. ØOFs årsmøte, sted: Østfold Kulturproduksjon, Toldbodgaten 35, Gamlebyen, Fredrikstad. Vi kommer tilbake med egen innkallelse og program.

 

Torsdag 31.3. kl. 18.30: Fredrikstad fugleforening. Medlemsmøte på Øra

 

Søndag 3.4. 2011: Ekskursjon til Kallaksjøen og Hæravassdraget i Trøgstad. Oppmøte ved veikroa, Solli kl. 8.00. Kontaktperson: Øivind Lågbu, laagbu@online.no

 

Tirsdag 5.4. kl. 18.30: Moss lokallag har medlemsmøte på Hoppern skole

 

Torsdag 28. 4.2011: Fredrikstad fugleforening. Medlemsmøte på Øra

 

Tirsdag 3.5. kl. 18.30: Moss lokallag har medlemsmøte på Hoppern skole

 

Søndag 8.5. 2011: Sjøfugltur til Ytre Hvaler. kl. 9-12, fra Skjærhalden, med Olava. Kontaktperson/påmelding, innen 1.5. til Øivind Lågbu, laagbu@online.no

 

Lørdag 14. mai kl. 10.00. Fellestur for ornitologer, botanikere og entomologer til Akerøya, i Hvaler. Vårfloraen er gjerne svært vakker her ute på våren. Påmelding for båtskyss til Ø. Lågbu tlf.: 99486430 eller til J. I. Båtvik. Frammøte: Brattestø, Asmaløy.

 

Fredag 20.5- søndag 22.5: Tur til Gullholmen utenfor Jeløy. Begrenset antall overnattingsplasser. Info + påmelding til Øivind Lågbu, laagbu@online.no

 

Torsdag 26. 5. kl. 18.30: Fredrikstad fugleforening. Medlemsmøte på Øra

 

Lørdag 4.6. 2011: Nattsangertur, fremmøte ved Tomb kirke kl. 23.30. Turleder Arve Dyresen, adyresen@online.no

 

Tirsdag 7.6. kl. 18.30: Moss lokallag har medlemsmøte på Hoppern skole.

 

Torsdag 16.6. kl. 18.30: Fredrikstad fugleforening. Medlemsmøte på Øra

 

Søndag 7.8.: Ekskursjon til Kurefjorden. Fremmøte kl.07.45 ved Rygge hotell eller

kl.08.00 ved Kanaholmen. Turleder: Øivind Lågbu, laagbu@online.no

 

Torsdag 25.8. kl. 18.30: Fredrikstad fugleforening. Medlemsmøte på Øra

 

Tirsdag 6.9. kl. 18.30: Moss lokallag har medlemsmøte på Hoppern skole

 

Søndag 11.9.2011: Fottur på Søndre Asmaløy. Turleder: Åge Sten Fredriksen, sinensis@online.no

 

Torsdag 29.9. kl. 18.30: Fredrikstad fugleforening. Medlemsmøte på Øra

 

Tirsdag 11.10. kl. 18.30: Moss lokallag har medlemsmøte på Hoppern skole

 

Torsdag 27.10. kl. 18.30: Fredrikstad fugleforening. Medlemsmøte på Øra

 

Tirsdag 1.11.kl. 18.30: Moss lokallag har medlemsmøte på Hoppern skole

 

Torsdag 24.11. kl. 18.30: Fredrikstad fugleforening. Medlemsmøte på Øra.

 

Tirsdag 6.12. kl. 18.30: Moss lokallag har medlemsmøte på Hoppern skole

 

Torsdag 8.12. kl. 18.30: ØOFs tradisjonsrike julemøte i Dunkejongården i Gamlebyen.

 

Søndag 26.12. kl. 10.00: Fredrikstad fugleforening. Julekaker i fugletårnet på Øra

 

 

Råde, 1.2. 2011

Øivind Lågbu

NOF avd. Østfold, leder