Hopp til hovedinnhold

BirdLife Østfold

Møte- og ekskursjonsprogram for NOF avdeling Østfold 2012

Publisert 28.02.2012

Møte- og ekskursjonsprogram for NOF avdeling Østfold 2012

Stein Bukholm, Kornsjø, 1796 Kornsjø. Tlf. 913 35 230. e-post: steinbukholm@gmail..com

Arve Dyresen, 1621 Gressvik, telefon: 69334450, e-post: adyresen@online.no

Lennart Fløseth, Tlf. 69270200/41372845

Åge Sten Fredriksen, Filerveien 1, 1672 Kråkerøy, tlf: 954 86 126, e-post: sinensis@online.no

Øivind Lågbu, Ørneveien 42, 1640 Råde. Tlf. 99486430, e-post: laagbu@online.no

Jo Ranke, Orkerødgata 14, 1512 Moss, telefon: 69 27 17 70, e-post: joranke@online.no

Tor Sørlie, Mølleveien 20, 69 31 55 95, e-post: tsi-soer@online.no

 

Følg også med på ofugl eller kontakt oppgitt turleder for nærmere informasjon.

 

Lørdag 4. februar: Sjøfugltelling langs Østfold-kysten. Ansvarlig: Åge Sten Fredriksen, sinensis@online.no

 

Søndag 19. februar: ØOF-ekskursjon til Berbyelva og Iddefjorden. Oppmøte kl. 10.00 ved parkeringen Berbyelva/Rødsvannet. Påmelding innen 17.2. til Øivind Lågbu, laagbu@online.no

 

Torsdag 23. februar kl. 18.30 på Øra. Årsmøte Fredrikstad fugleforening, FFF.

 

Tirsdag 6. mars kl. 18.30: Moss lokallag av NOF har medlemsmøte på Hoppern skole. Årsmøte for lokallaget.

 

Torsdag 8. mars kl. 18.30. ØOFs årsmøte, Dunkejongården, Gamlebyen, Fredrikstad. Innkallelse og program er vedlagt. Etter årsmøtesakene vil Trond Berg fra «Ut i naturen» vise bilder og fortelle om lappugla, Øst-Norges nye hekkefugl.

 

Søndag 25. mars: Ekskursjon til Kallaksjøen og Hæravassdraget i Trøgstad. Oppmøte ved veikroa, Solli kl. 8.00. Kontaktperson: Øivind Lågbu, laagbu@online.no

 

Torsdag 29. mars. kl. 18.30: Fredrikstad fugleforening. Medlemsmøte på Øra

 

Tirsdag 10.4. kl. 18.30: Moss lokallag har medlemsmøte på Hoppern skole

 

Lørdag 14. april: Tur til Hornborgasjön i Sverige, fellestur med DNT Nedre Glomma. Dagstur. Turen blir annonsert i lokalavisene og på ofugl, kontakt for øvrig Øivind Lågbu, laagbu@online.no

 

Torsdag 26. 4. kl. 18.30: Fredrikstad fugleforening. Medlemsmøte på Øra

 

Tirsdag 8.5. kl. 18.30: Moss lokallag har medlemsmøte på Hoppern skole

 

Søndag 6. mai: Sjøfugltur til Ytre Hvaler. kl. 9-12, fra Skjærhalden, med Olava. Kontaktperson/påmelding, innen 1.5. til Øivind Lågbu, laagbu@online.no

 

Lørdag 12. mai kl. 10.00. Vi tar sikte på en ekskursjon til Akerøya, i Hvaler. Påmelding innen 5.5. for båtskyss til Ø. Lågbu tlf.: 994 86 430. Frammøte: Brattestø, Asmaløy.

 

Torsdag 31. 5. kl. 18.30: Fredrikstad fugleforening. Medlemsmøte på Øra

 

Fredag 2. juni – søndag 3. juni: Vi forsøker å få til en tur til Gullholmen utenfor Jeløy. Begrenset antall overnattingsplasser. Info + påmelding til Øivind Lågbu, laagbu@online.no

 

Tirsdag 5. 6. kl. 18.30: Moss lokallag har medlemsmøte på Hoppern skole.

 

Lørdag 9. juni: Nattsangertur, fremmøte ved Tomb kirke kl. 23.30. Turleder Arve Dyresen, adyresen@online.no

 

Torsdag 16. august.: Ekskursjon til Kurefjorden. Fremmøte kl. 18.00 ved Kureskjæret, Rygge, kontaktperson: Øivind Lågbu, laagbu@online.no

 

Torsdag 30. 8. kl. 18.30: Fredrikstad fugleforening. Medlemsmøte på Øra

 

Tirsdag 4.9. kl. 18.30: Moss lokallag har medlemsmøte på Hoppern skole

 

 

Søndag 16. september: Båttur i ytre Hvaler nasjonalpark, kl. 09.00-12.00, påmelding til Øivind Lågbu, laagbu@online.no innen 10.9. Avreise fra Skjærhalden kl. 9.00 med «Olava.»

 

Torsdag 27.9. kl. 18.30: Fredrikstad fugleforening. Medlemsmøte på Øra

 

Tirsdag 9. 10. kl. 18.30: Moss lokallag har medlemsmøte på Hoppern skole

 

Torsdag 25. 10. kl. 18.30: Fredrikstad fugleforening. Medlemsmøte på Øra

 

Tirsdag 6.11.kl. 18.30: Moss lokallag har medlemsmøte på Hoppern skole

 

Torsdag 29.11. kl. 18.30: Fredrikstad fugleforening. Medlemsmøte på Øra.

 

Tirsdag 4.12. kl. 18.30: Moss lokallag har medlemsmøte på Hoppern skole

 

Torsdag 13. desember kl. 18.30: ØOFs tradisjonsrike julemøte i Dunkejongården i Gamlebyen.

 

Råde, 10.2. 2012

Øivind Lågbu

NOF avd. Østfold, leder