Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Aktiviteter våren 2014

Her er aktivitetene vi i NOF Vestfold har planlagt våren 2014

Av NOF Vestfold

Publisert 29.01.2014

Årsmøte på Holmen Våtmarksenter ved Tønsberg

Torsdag 6. mars kl. 18.00: Tore Gunnarsen holder foredrag om "Vandrefalkens tilbakekomst i Norsk natur" Se egen innkalling.

Ekskursjon til Mølen

Søndag 13 april kl.08.00: Oppmøte på parkeringsplassen.

Ekskursjon til Klåstadkilen

Søndag 4. mai kl. 07.30: Oppmøte på bussholdeplassen i Klåstadkrysset.

Fuglenes dag på Ilene og Gullkronene

Søndag 25. mai. Fuglesangtur i Gullkronene starter kl. 07.00 fra fugletårnparkeringen. Bemannet fugletårn. Åpen dag på husmannsplassen på Holmen med foredrag og bevertning.

Nattravn/Nattsangertur

Fredag 13. juniOppmøte på parkeringslomma ved Gjennestadvannet kl. 22.00.

Åpne dager på Holmen Våtmarksenter, Tønsberg

I regi av Fylkesmannen blir det også i år arrangert 7 "Åpne dager" i løpet av våren og høsten. Datoer for disse er: 11. mai, 25. mai (fuglenes dag), 15. juni, 31. august, 7. september, 14. september og 5. oktober.