Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Årsmøte 2016

Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Vestfold innkaller sine medlemmer til årsmøte.

Publisert 17.01.2016

Årsmøtet finner sted

Torsdag 25. februar kl. 18.00 på Våtmarksenter Ilene i Tønsberg.

Poster på programmet:

  • Årsberetning
  • Årsregnskap
  • Budsjett
  • Valg av styre
  • Saker: Forslag fra styret om å øke kontingent til kr. 100,- p.g.a. økte utgifter til trykking og utgivelse, av Vestfold-Ornitologen.
  • John Sandøy holder foredrag om "Jeg elsker gås".
  • Det blir innlagt pause med servering av pizza, kaffe og kake

 

Vel møtt!

Hilsen styret i NOF, Vestfold