Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Aktiviteter i NOF Vestfold våren 2017.

Her er aktiviteter NOF Vestfold har lagt opp til våren 2017.

Av Finn Hauge

Publisert 12.01.2017

Årsmøte

Torsdag 2. mars kl. 18.00. Midstuen bo og Servicesenter, Kong Oscars gate 15, 3136 Tønsberg.

Se egen innkalling.

 

Ekskursjon til Mølen

Søndag 23. april.

Oppmøte på parkeringsplassen kl. 08.00.

 

Ekskursjon til Klåstadkilen

Søndag 7. mai.

Oppmøte på bussholdeplassen i Klåstadkrysset kl. 07.30.

 

Tur til Bolerne

Lørdag 27. mai. Opplegg om turen kommer senere. Følg med på NOF Vestfolds hjemmeside. http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/vestfold/

 

Fuglenes dag

Søndag 28. mai, Ilene og Gullkronene

Fuglesangtur i Gullkronene starter kl. 09.00 fra fugletårnparkeringen. Bemannet fugletårn. Åpen dag på husmannsplassen på Holmen med foredrag, kaffe og vafler.

 

Nattravn/Nattsangertur

Fredag 9. juni.

Oppmøte på parkeringslomma ved Gjennestadvannet kl. 22.00.

 

Datoer for åpne dager på Holmen våtmarksenter i Tønsberg er ikke klare enda. Følg med på hjemmesiden til «Besøkssenter våtmark Ilene». http://prosjekt.fylkesmannen.no/Ilene/