Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Årsmøte 2017

Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Vestfold innkaller sine medlemmer til årsmøte.

Publisert 23.01.2017

Årsmøtet finner sted

Torsdag 02. mars kl. 18.00 på Midtløkken Bo og servicesenter, Kong Oscars gate 15, 3136 Tønsberg.

 

Poster på programmet:

  • Årsberetning
  • Årsregnskap
  • Budsjett
  • Valg av styre
  • Saker til årsmøtet må være meldt inn 14 dager før møtet
  • Finn Hauge tar for seg «artsbestemmelse av kystfugl.»
  • Det blir innlagt pause med servering av kaffe og kaker.

 

Vel møtt!

Hilsen styret i NOF, Vestfold