Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Årsmøte 2018

Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Vestfold innkaller sine medlemmer til årsmøte.

Publisert 23.01.2018

Årsmøtet finner sted:

Torsdag 1. mars kl. 18.00 på Besøkssenter våtmark, Ilene. Holmen Tønsberg.

 

Poster på programmet:

  • Årsberetning
  • Årsregnskap
  • Budsjett
  • Valg av styre
  • Saker til årsmøtet må være meldt inn 14 dager før møtet·         
  • Det blir innlagt pause med servering av kaffe og kaker.
  • Etter pausen kommer en representant fra Fylkesmannens miljøavdeling og holder foredraget

    «Et skattkammer av naturrikdom - smakebiter fra Vestfolds naturvernområder» 

 

Vel møtt!

Hilsen styret i NOF, Vestfold