Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Årsmøte 2019

Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Vestfold innkaller sine medlemmer til årsmøte. Årsmøtet finner sted Torsdag 14. mars kl. 18.00 på Besøkssenter våtmark, Ilene,Tønsberg.

Publisert 30.01.2019

Poster på programmet:

  • Årsberetning
  • Årsregnskap
  • Budsjett
  • Valg av styre
  • Etter pausen holder John Sandøy foredraget: «Avlesingsprosjekt fargemerkede måker». Det er merket mange måker med fargeringer rundt Oslofjorden. Disse er greie å lese av og John tar for seg gjenfunn, hvordan rapportere og gi inspirasjon for å få flere til å melde inn gjenfunn.

   

  • Det blir innlagt pause med servering av kaffe og kaker.

 

Vel møtt!

Hilsen styret i NOF, Vestfold