Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Aktiviteter våren 2020

Aktiviteter NOF Vestfold har planlagt våren 2020.

Publisert 05.01.2020

  •  Årsmøte

Torsdag 5. mars kl. 18.00. Besøkssenter våtmark, Ilene, Tønsberg.

Se egen innkalling.

 

  •  Ekskursjon til Mølen

Søndag 19. april.

Oppmøte på parkeringsplassen kl. 08.00.

 

  •  Ekskursjon til Klåstadkilen

Søndag 3. mai.

Oppmøte på bussholdeplassen i Klåstadkrysset kl. 07.30.

 

  •  Tur til Jomfruland

Torsdag 21. mai. Nærmere informasjon kommer.

 

  •  Fuglenes dag

Søndag 31. mai, Ilene og Gullkronene

Fuglesangtur i Gullkronene starter kl. 09.00 fra fugletårnparkeringen. Bemannet fugletårn. Åpen dag på husmannsplassen på Holmen med foredrag, kaffe og vafler.

 

  •  Nattravn/Nattsangertur

Fredag 12. juni.

Oppmøte på parkeringslomma ved Gjennestadvannet kl. 22.00. Værforbehold.

 

  •  Åpne dager, Besøkssenter våtmark, Ilene

Datoer for åpne dager på Holmen våtmarksenter i Tønsberg er ikke klare enda. Følg med på hjemmesiden til «Besøkssenter våtmark Ilene». http://prosjekt.fylkesmannen.no/Ilene/