Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Årsmøte 2020

Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Vestfold innkaller sine medlemmer til årsmøte.

Publisert 07.02.2020

Årsmøtet finner sted

Torsdag 5. mars kl. 18.00 på Besøkssenter våtmark, Ilene,Tønsberg. 

 

Poster på programmet:

  • Årsberetning
  • Årsregnskap
  • Budsjett
  • Valg av styre
  • Etter det faste programmet og en liten pause holder Terje Axelsen foredrag om «Faunakriminalitet».
  • I den innlagte pausen blir det servering av kaffe og kaker.

 

Vel møtt!

Hilsen styret i NOF, Vestfold

 

Om noen har noen saker de ønsker å ta opp på årsmøtet må disse være styret i hende minst 14 dager før møtet.