Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Aktiviteter våren 2021.

Her er en oversikt over aktiviteter NOF avd. Vestfold har planlagt våren 2021. Koronasituasjonen gjør at vi må ta forbehold om at det kan skje forandringer i programmet. Vi kommer tilbake med meldinger om dette.

Publisert 09.12.2020

  • Årsmøte

På grunn av koronaen kan vi ikke arrangere Årsmøtet som vanlig i mars.

Vi har derfor besluttet å foreløpig utsette årsmøte til i høst.

 

 

  • Ekskursjon til Mølen

Søndag 18. april.

Oppmøte på parkeringsplassen kl. 08.00.

 

  • Ekskursjon til Klåstadkilen

Søndag 9. mai.

Oppmøte på bussholdeplassen i Klåstadkrysset kl. 07.30.

 

  • Tur til Jomfruland

Torsdag 13. mai. Påmelding til 924 44 316. eller hau-m@online.no.

 

  • Fuglenes dag

Søndag 30. mai, Ilene og Gullkronene

Fuglesangtur i Gullkronene starter kl. 09.00 fra fugletårnparkeringen. Bemannet fugletårn. Åpen dag på husmannsplassen på Holmen med fuglekassesnekring, foredrag, kaffe og vafler.

 

  • Nattravn/Nattsangertur

Fredag 11. juni.

Oppmøte på parkeringslomma ved Gjennestadvannet kl. 22.00. Værforbehold.

 

  • Åpne dager, Besøkssenter våtmark, Ilene

Koronasituasjonen kan medføre at det også i 2021 blir et amputert program. Følg med på hjemmesiden til «Besøkssenter våtmark Ilene». www.ilene.no