Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vestfold

Tur til Mølen

Vårens første tur går til Mølen kl. 08.00 søndag 1. mai. Bli med og hør vårsang i kystlandskapet!

Publisert 30.04.2011

Mølen ligger ut mot Skagerrak, og er en viktig lokalitet for fugler på trekk langs kysten både vår og høst.

Området har et stort mangfold av naturtyper, som gir varierte habitater og et rikt fugleliv. Her er det områder med bløtbunn som gir god mattilgang for sjøfugl, rullesteinstrand, strandenger og havstrandvegetasjon, kratt og skogsterreng, åkrer og kulturlandskap.

Ringmerkingsstasjonen på Mølen ble opprettet i 1976, og det drives fortsatt ringmerking her.

Les mer om Mølen i vårt lokalitetskart, og se listen over de siste observasjonene herfra.

Rullesteinstrand og lavvokst kratt
Løsmassene på Mølen ble avsatt som en morene foran isbreen under havet i kuldeperioden Yngre dryas. Da isen forsvant begynte landet å heve seg. Finmaterialet ble vasket ut, og tilbake lå bare de størte steinene, som nå er hevet over havnivået. I overgangen fra den værharde rulleteinstranda legger einer og slåpetorn seg som et lavvokst kratt og gir mat og skjulesteder for fugl. FOTO: Eva Kittelsen, CC-BY-SA