Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Holger Holgersens legat

Holger Holgersen ble av Svein Haftorn betraktet som den bærende kraft i Norsk Ornitologisk Forening fra stiftelsen i 1957 og tjue år fram i tid. I perioden 1949-1981 var han ansatt ved Stavanger Museum. Det er museet som styrer Holger Holgersens legat, som i år tildeler midler til ornitologien.

Av Magne Myklebust

Publisert 24.01.2007

Holger Holgersens legat har som formål å yte økonomisk støtte til fremme av ornitologi og entomologi.

Det årlige utbyttet vil ved utdelingen i april 2007 tilfalle ornitologien, og i 2008 entomologien. Søknadsfristen er 1. april 2007.

I år 2007 deles det ut kr. 12 000,-. Søknader om støtte fra legatet må inneholde:

• prosjektbeskrivelse m/budsjett

• referanser

• publiseringsplan

Styret for legatet forutsetter å motta tre særtrykk av alle artikler/rapporter som publiseres som et resultat av legatets økonomiske støtte. Det forutsettes videre at legatet blir nevnt i publikasjonene som økonomisk bidragsyter.

Ved ellers likeverdige søknader, vil faunistikk/kartlegging bli prioritert.

Søknadene sendes Olav Runde, Stavanger Museum, 4010 Stavanger.

Les minneord om Holger Holgersen i Vår Fuglefauna 2-1996 (PDF)

Holger Holgersen
Holger Holgersen på Store Færder i Vestfold 25. mai 1974. FOTO: Viggo Ree