Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Bli med på høstens EuroBirdwatch!

EuroBirdwatch (EBW) er et av BirdLife Internationals årlige arrangement. Fokuset er på trekkende arter, men for å få registrert flest mulig arter så oppfordres det også til turer i skog og fjell. All rapportering skjer i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner, hvor det er laget en egen visningsmodul for EBW.

Av Morten Ree

Publisert 24.09.2017

Alle fugleinteresserte oppfordres til å bli med på EuroBirdwatch (EBW) 30. september til 1. oktober. NOF skal rapportere til BirdLife International søndag kveld, og ønsker at så mange som mulig legger inn sine rapporter på Artsobservasjoner så snart som mulig.

EBW er et tilbud til alle BirdLife-partnere i Europa og Sentral-Asia om å registrere flest mulig fuglearter og individer i løpet av en helg, gjerne knyttet opp mot egne arrangement for publikum. NOF henter sine data fra Artsobservasjoner, og har en egen flott visning for telleresultatene der.

I 2016 ble det registrert 321 330 individer fordelt på 261 arter i forbindelse med tellingen her til lands. I fjor inntok ringdua førsteplassen med 52 955 individer. Sannsynligvis var det også over 50 000 bjørkefink, da blandingsflokker sammen med bokfink utgjorde 25 135 i tillegg til de 35 579 bjørkefink som ble registrert. Siden vi tok i bruk Artsobservasjoner som registreringsverktøy for ni år siden, har bjørkefink toppet listen fire ganger, mens gråtrost, stær, kortnebbgås, grågås og ringdue har vært på topp én gang hver.

Vi ønsker å få flest mulig deltakere enten ved at man tar en fugletur på egen hånd, sammen med venner, besøker et fugletårn eller deltar på et opplegg gjennom fylkesavdelinger og lokallag. NOF oppfordrer at alle observasjoner legges inn i Artsobservasjoner så raskt som mulig. For å rekke å rapportere til BirdLife må vi sette en tidsfrist til søndag kl. 17.00. Det vil bli foretatt en ny rapportering noen dager senere slik at alle observasjoner kommer med. Innsending av bilder samt rapport fra egne turer og arrangementer kan gjøres på e-post til morten@birdlife.no. Diverse materiell kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

 

EuroBirdwatch 2017: resultater

Bjørkefink
Bjørkefinken opptrer normalt i store antall når EuroBirdwatch (EBW) går av stabelen. Flere melder om mye bjørkefink også i høst – vil det holde seg til EBW-helga? FOTO: Frode Falkenberg
EBW 2017
Logo for EuroBirdwatch 2017. Arrangementet er lagt til helga i månedsskiftet september – oktober (30.9-1.10). Vi vil at du også skal bidra! FOTO: BirdLife International