Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

EuroBirdwatch – grågåsa topper i 2017

De værmessige forhold under årets EuroBirdwatch førte til at antall observatører var lavt, og at det ble 100 000 færre fugler registrert enn i fjor. Grågåsa var mest tallrik med 33 450 individer, fulgt av bjørkefink, bokfink og kortnebbgås. Vi legger også merke til minst sju registrerte egretthegrer.

Av Morten Ree

Publisert 06.10.2017

Helga 30. september og 1. oktober ble EuroBirdwatch (EBW) arrangert i Europa og Sentral-Asia. I Norge fikk vi denne helga en markert nedgang i forhold til fjorårets telling både når det gjelder antall deltakere og antall fugler. Det ble registrert 237 463 individer og antall observatører var 565. Til sammenligning hadde fjorårets EBW 332 906 registrerte fugler og 743 observatører. Det ble registrert 244 forskjellige arter i år – mot 261 i fjor. Store nedbørsmengder og flom på Sørlandet, samt masse sterk vind på Vestlandet og i Midt-Norge la en demper på aktiviteten for både fugl og folk, og er nok årsaken til nedgangen. Her må det legges til at hele Nord-Norge hadde sommervær og glimrende forhold.

Høsten er trekktid, og EBW vil være preget av trekkende arter som opptrer i flokker. De værmessige forhold vil naturlig nok virke inn, og det varierer derfor hvilke arter som er mest tallrike den aktuelle helgen. I år var det mye gås på trekk, og grågåsa – med 33 450 individer – tok førsteplassen. Kortnebbgåsa ble registrert i et antall på 15 422 individer, noe som holdt til en fjerdeplass bak bjørkefink og bokfink. De to sistnevnte artene opptrer ofte i blandingsflokker, og er derfor vanskelig å angi eksakte tall på. Hvis man legger til grunn tellingene av rene flokker så får man 63 % bjørkefink og 37 % bokfink. Brukes denne fordelingen i blandingsflokker vil man i sum anslå antall bjørkefink til å være 30 523 og antall bokfink til å bli 17 903 individer.

Ringdua, som var mest tallrike fugl under EBW i 2016 med nesten 53 000 individer, kom i år litt ned på listen med 8 452. Tidligere vinnere som gråtrost og stær var også mindre representert enn vanlig med henholdsvis 3 005 og 7 444 individer. Når det gjelder mer sjeldne arter så merker vi oss at det ble registrert minst sju egretthegrer og to silkehegrer. Det ble utrolig nok registrert fem egretthegrer samtidig ved én lokalitet i Mandal, Vest-Agder 1. oktober. Rødhodeand (Nordre Øyeren, Akershus), tundrapiplerke (Sula, Frøya, Sør-Trøndelag) samt brunsanger (Utsira, Rogaland) var nok de største sjeldenhetene.

Når det gjelder «fylkesligaen» så er Rogaland på topp med 161 arter, Vest-Agder en god nummer to med 147 arter fulgt av Sør-Trøndelag og Telemark med henholdsvis 133 og 131 arter. Lokale arrangement og turer ble avholdt i sju av våre fylker – blant annet i Buskerud med den tradisjonelle tårnkonkurransen (http://www.nofbuskerud.net/).

Hos våre nordiske BirdLife-naboer så foreligger det ikke noe resultater fra Danmark ennå, men i Finland ble det registrert 1 285 000 fugler herav hele 600 000 trekkende hvitkinngås. I Sverige ble det registrert 980 000 fugler hvorav kombinasjonen bjørkefink/bokfink gikk til topps med ca. 400 000 individer. Totalt deltok 41 land i registreringene, og det ble sett over fire millioner fugler av 21 700 deltakere. Alle disse tallene er hentet fra telleresultatene søndag kveld og vil stige utover i uka når alle rapportene fra EBW foreligger.

En fin visning over resultater fra helgens EBW finnes på hjemmesiden til Artsobservasjoner: https://www.artsobservasjoner.no/EuroBirdwatch

Totalresultatene for hele EuroBirdwatch finner du her: http://www.eurobirdwatch.eu/

Grågås
Grågåsa ble den mest tallrike arten under årets værharde EuroBirdwatch. FOTO: Gunnar Numme
Bjørkefink
Det var mye bjørkefink også på årets EuroBirdwatch. Den ble antallsmessig kun forbigått av grågås. FOTO: Jan Erik Røer