Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

EuroBirdwatch med 25-års jubileum

EuroBirdwatch arrangeres for 25. gang helga 6.-7. oktober. Vi håper at så mange som mulig av våre medlemmer kommer seg ut i felt og teller fugler. Observasjonene kan du rapportere i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner, hvor det er laget en egen flott visning for dette arrangementet.

Av Morten Ree

Publisert 02.10.2018

EuroBirdwatch (EBW) er BirdLife sitt store årlige arrangement. I år er det 25 år siden dette ble arrangert første gang, og som vanlig settes fokus på trekkende arter og behovet for å ivareta de viktige rasteplassene under trekkruta.

Alle medlemmer oppfordres til å bli med på EuroBirdwatch. Fylkesavdelinger, lokallag og fuglestasjoner oppfordres til å ha arrangementer, stand og turopplegg knyttet opp mot dette. Vi ønsker sterkt at dere tar i bruk alle landets fugletårn!

Det er et mål å telle så mange individer og arter som mulig denne helgen. NOF skal rapportere til BirdLife søndag kveld, og ønsker at så mange som mulig legger inn sine observasjoner på Artsobservasjoner innen søndag 7. oktober kl. 17. Vi kommer også til å rapportere på ny onsdag 10. oktober for å sørge for at alle blir med.

Ofte er det flokker av gås som dominerende under tellingen. Det blir spennende å se om den varme sommeren, spesielt i Sør-Norge, kan ha hatt en positiv effekt på bok- og bjørkefink som også normalt er høyt oppe på lista. I 2017 ble det registrert 237 463 individer fordelt på 244 arter under tellingen her til lands, med grågås på topp med 33 450 individer. EBW omfatter Europa og Sentral-Asia. Totaltallene fra EBW i fjor er ca. 5 millioner registrerte fugler med rundt 1000 arrangementer i over 40 land.

Innsending av bilder og rapport fra turer og arrangementer kan gjøres på e-post til morten@birdlife.no. Diverse materiell for verving kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

Grågås
Topper grågåsa EuroBirdwatch også i år? Ditt bidrag vil fortelle oss hvilke arter som blir registrert i størst antall kommende helg! FOTO: Espen Lie Dahl
EBW logo 25-års jubileum
I år er det 25-års jubileum for EuroBirdwatch (EBW). Kommende helg kan du også bidra til å gi arrangementet et flott jubileum! FOTO: BirdLife International