Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Trostene dominerte EuroBirdwatch

Gråtrost toppet listen etter helgens EuroBirdwatch med 49 461 individer. Vi må tilbake til 2008 sist arten toppet lista. Rødvingetrost og bjørkefink fulgte på de neste plassene. Overraskende nok var ingen gåsearter blant de tre på topp. Totalt ble det registrert 246 752 fugler fordelt på 252 arter. Sjeldneste art ble eremittsnipe!

Av Morten Ree

Publisert 12.10.2018

Gråtrost har ikke vært på tre på topp-listen siden den ble mest tallrike art i 2008. Rødvingetrost (21 626 ind.) har også kun én gang vært blant de tre mest tallrike artene – det var tilbake i 2011. Bjørkefink (16 946 ind.) er derimot en gjenganger, og har også toppet listen hele fire ganger siste ni år. Gåseartene er normalt representert blant topp tre, med 2016 som et unntak. I år ble kortnebbgås (14 255 ind.) nummer fire. Grågås (10 164 ind.) og hvitkinngås (6 041 ind.) er litt lenger ned på listen. En slik tilfeldig trekktelling vil alltid gi forskjellige utslag ut fra værmessige forhold. Antall individer påvirkes hvis man treffer trekktoppen for de forskjellige artene.

En varm og tørr sommer som vi opplevde i år – spesielt i Sør-Norge – er normalt ikke gunstig for trostene i forhold til å finne meitemark. Men helgens tellinger bærer preg av at trostene har hatt et godt produksjonsår likevel, og da spesielt i nordlige deler av landet. Vi kan også undres hvorfor det er så få bokfink i år, den pleier å opptre i relativt gode antall og ofte i store blandingsflokker med bjørkefink. Kun 2916 bokfink ble registrert under tellingen. Dette svake resultatet forsterkes ved å se på NOF avd. Oslo og Akershus (NOF OA) sitt arrangement, der bokfink ikke er å finne blant de 46 observerte artene.

Det var ca. 500 personer innom NOF OA sin stand i løpet av EuroBirdwatch ved Østensjøvannet. Mest spennende for publikum var en flokk stjertmeis, en vannrikse og en meget fotovennlig trekryper. Den mest tallrike arten ble hvitkinngås. Flokken på 700 individer overnattet ute på vannet. Gåseflokken dro allerede før klokken åtte, og kun arrangementsansvarlig Håkan Billing fikk nyte godt av det synet!

NOF avd. Buskerud hadde som vanlig «lokalitetskonkurranse» mellom kl. 9 og 12. Hele åtte lokaliteter deltok. Averøya på Ringerike toppet listen med 49 arter, én art mer enn Fiskumvannet i Øvre Eiker. En dvergdykker på Linnesstranda ble observert både før og etter konkurransetidspunktet, og unngikk dermed å bli med i oppsummeringen.

Når det gjelder den uformelle konkurransen mellom fylkene topper Rogaland (172 arter) foran Vest-Agder (162 arter) og Trøndelag (159 arter). EuroBirdwatch ga oss som vanlig en del sjeldenheter. En eremittsnipe, som har hatt tilhold på Værlandet i Sogn og Fjordane siden 3. oktober, vekket i så måte størst oppsikt. Dette er andre funn av arten i Norge, og det første på fastlandet. Ellers er verdt å nevne en skjestork fra Trøndelag, storlire og tundrapiplerke på Utsira samt en trostesanger ringmerket ved Slevdalsvann på Lista.

På landsbasis ble det registrert 246 752 fugler av 252 arter. Antall rapportører var 534 og observatører/deltakere er anslått til om lag 1250. Tall fra BirdLife International etter «hurtigrapporteringen» søndag kveld viser ca. 1000 arrangement, om lag 27 000 deltakere og nesten 5,3 millioner registrerte fugler i Europa og Sentral-Asia. Disse tallene vil helt klart øke når alle får sendt inn sine endelige tall.

Gråtrost
Det skulle gå ti år før gråtrosten atter en gang tok tronen tilbake: Som i 2008 ble arten den mest tallrike i årets EuroBirdwatch. FOTO: Harald Dahlby