Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Bli med å registrere fugler under EuroBirdwatch 2019

Første helga i oktober hvert år gjennomfører BirdLife International sitt store årlige arrangement EuroBirdwatch (EBW). Som vanlig settes fokus på trekkende arter og behovet for å ivareta de viktige rasteplassene under trekkruta.

Av Morten Ree

Publisert 30.09.2019

Alle medlemmer oppfordres til å bli med på EuroBirdwatch 5.–6. oktober! Fylkesavdelinger, lokallag og fuglestasjoner bør benytte anledningen til å ha arrangementer, stand og turopplegg knyttet opp mot dette. Ta gjerne i bruk alle landets fugletårn!

Det er et mål å telle så mange individer og arter som mulig denne helga. NOF skal rapportere til BirdLife søndag kveld, og ønsker at så mange som mulig legger inn sine rapporter på Artsobservasjoner innen søndag 6. oktober kl. 17. Vi kommer også til å rapportere på ny onsdag 9. oktober for å sørge for at alle blir med. Artsobservasjoner har en egen flott presentasjon av telleresultatene på sin hjemmeside.

I løpet av de ti siste årene har seks forskjellige arter toppet listen, av disse har bjørkefink vært mest tallrike fugl hele fire ganger, grågås to ganger, mens kortnebbgås, stær, ringdue og gråtrost har inntatt førsteplassen én gang hver.

I 2018 ble det registrert 247 023 individer fordelt på 252 arter under tellingen her til lands, med gråtrost på topp med 49 334 individer. Totaltallene fra EBW i fjor som omfatter Europa og Sentral Asia er ca. 5,2 millioner registrerte fugler, ca. 27 000 deltakere på de rundt 1000 arrangement i 40 land.

Innsending av bilder og rapport fra egne turer og arrangementer kan gjøres på e-post til morten@birdlife.no. Diverse materiell for verving kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

Informasjon og historikk fra BirdLife om EBW
Artsobservasjoner

Blåmeis
Høst-trekket er på det mest intense i månedsskiftet september–oktober, og flokker av blåmeis (bildet) og andre arter er på full fart sørover. Bli med på EuroBirdwatch du også – og legg inn dine observasjoner i Artsobservasjoner. FOTO: Jan Erik Røer
EBW logo 2019
Det er klart for sesong 26 av EuroBirdwatch – bli med du også! FOTO: BirdLife International