Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Hagefugltellingen – vinterens høydepunkt!

Helga 30.–31. januar blir Hagefugltellingen gjennomført i hele Norden. I en vinter full av restriksjoner på grunn av koronapandemien, er dette arrangementet midt i blinken som en hyggelig aktivitet for hele familien. Tellingen holdes åpen i tidsrommet 23. januar til og med 7. februar.

Av Morten Ree

Publisert 21.01.2021

Det er 14. gang at NOF arrangerer Hagefugltellingen. I fjor fikk vi rapporter fra nesten 10 000 fôringsplasser. Det ble rapportert nesten en halv million fugler! På grunn av koronasituasjonen har folk endret sin atferd og mange bruker naturen mer enn før. I tillegg må folk være mer hjemme og mange har av den grunn startet med fuglefôring eller intensivert denne interessen, noe som gjenspeiler seg i økt medlemstall for NOF. Vil dette også gjøre at vi får flere rapporter under Hagefugltellingen i år? Vi håper det!

Målet er å spre interesse for fugler og natur

Målet med Hagefugltellingen er å skape interesse og øke kunnskapen om fugler og natur, samt vise at fuglefôring er en underholdende og lærerik aktivitet. Mange av dem som mater fugler synes det er morsomt å få delta i et stort prosjekt som samler informasjon om våre vinterfugler. Det at telleresultatet til «Kari» på 90 år og «Marte» på 14 år blir verdifulle data for å gi oss et bilde av bestandsutviklingen for våre vanligste vinterfuglarter, gir Hagefugltellingen en egen dimensjon. Alle innmeldte observasjoner er like viktige samme om man registrerer null fugler eller femti.

Hva med meisene våre?

Ser man på resultatene over de 13 årene tellingen har foregått, så viser vår vanligste vinterfugl, kjøttmeis, en tilbakegang. Den er fortsatt så vanlig at folk ikke tenker over dette, men tallene viser at gjennomsnittlig antall kjøttmeis ved foringsplassene har gått gradvis nedover fra over ti fugler per fôringsplass til rundt sju. Også andre meisearter viser tilbakegang. Det blir spennende å se om denne negative trenden fortsetter også i år. En av årsakene til mange spurvefuglers tilbakegang kan være den store nedgangen i mengden av insekter. Fuglene er veldig avhengig av å ha nok larver og insekter for å mate sine unger for å unngå stor ungedødelighet.

Total mangel på sisik!

Denne vinteren ser det ut til at de såkalte «invasjonsartene» opptrer i svært små antall innenfor landets grenser. Spesielt gjelder dette gråsisik og grønnsisik. Sistnevnte hadde et toppår i fjor vinter, da det ble registrert hele 45 000 individer under Hagefugltellingen. Det ser også ut til å være svært lite bjørkefink i år, i kontrast til de enorme mengdene som var her i fjor.

Bli med du også!

NOF vil oppfordre alle våre medlemmer og andre fugleinteresserte som driver med fugleforing til å rapportere sine resultater til Hagefugltellingen. Etter hvert som årene går og datamengden øker så ser vi trender i utviklingen blant våre overvintrende spurvefugler, og ditt bidrag er viktig i denne sammenhengen. Hold av den siste helga i januar og bli med sammen med tusener av andre fugleinteresserte!

Informasjon om Hagefugltellingen finner du på www.fuglevennen.no

Granmeis
Det blir spennende å se hvordan det går med granmeis og andre meisearter på Hagefugltellingen. Dine registeringer vil hjelpe oss med å se tall og trender! FOTO: Ingar Jostein Øien
Gulspurv
Gulspurven er Årets fugl 2021, og kommer gjerne på besøk i hagen dersom du fôrer med havre eller andre kornsorter. Spesielt gjelder dette etter snøfall når stubbåkrene ikke lenger er tilgjengelige for næringssøk. FOTO: Kai Helge Andersen