Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Hagefugltelling 2008

Tell fuglene i hagen din! Den siste helga i januar (26. og 27.) arrangeres Hagefugltelling 2008. Vi kjører prosjektet til samme tid som i Sverige, Danmark og Finland, og håper selvsagt at vi i Norge kan finne flere fugler enn våre naboer gjør. Bli med du også!

Av Inge Hafstad

Publisert 24.01.2008

Siste helga i januar 2008 (26.-27. januar) skal Norsk Ornitologisk Forening (NOF), sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner gjennomføre «Garden Birdwatch 2008», eller hagefugltelling 2008 som vi velger å kalle arrangementet. Garden Birdwatch er initiert av BirdLife International og arrangeres i de fleste av landene der BirdLife er representert. BirdLife International er en verdensomspennende organisasjon med partnere i alle deler av verden. NOF er den norske partneren i BirdLife International.

I en workshop i Trondheim 21. mars 2007 ble det bestemt å samkjøre «Hagefugltelling 2008» mellom de nordiske landene, slik at dette blir en nordisk arrangement siste helgen i januar 2008. Vi ønsker å ha en uhøytidlig konkurranse mellom de nordiske landene der vil konkurrere om følgende:

• Antall hager som deltar i arrangementet
• Hvilke arter som er de vanligste
• Antall fugler

Hvordan påvirker klimaendringene artssammensetningen av overvintrende fugler? Dette er et av spørsmålene NOF ønsker å sette fokus på siste helgen i januar. Hagefugltellingen 2008 går i korthet ut på at hver enkelt gjennomfører fugletellinger i hver sin hage/eiendom den siste helgen i januar. De andre nordiske landene har gjennomført tilsvarende, eller nesten tilsvarende, opplegget sist vinter med svært god deltagelse (Finland hadde opp mot 12000 deltagere). En av målsettingene med prosjektet er å sette søkelyset på hvordan klimaendringene endrer artssammensetningen for overvintrende fugler i Norge, samt å synliggjøre foreningenes arbeid med fuglevern utad. «Hagefugltelling 2008» er også en del av NOFs arbeid med det nye tidsskriftet «Fuglevennen». Prosjektet vil være med på å aktivisere både våre medlemmer og ikke-medlemmer, samt at de deltagerne som ikke er medlemmer forhåpentlig vil kunne bli det i fremtiden.

Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med nettstedet www.miljolare.no, og registreringene legges inn www.fuglevennen.no. Alle opplysninger som ønskes finner du i skjemaet for hagefugltellingen, og vi håper at mange skaffer seg passord og legger inn sine resultater fra kommende helg! Skjemaet finner du her. Når du legger inn data er det også fint om du skriver navn på alle som var med på å telle fugler i din hage.

De foreløpige resultatene mellom de nordiske landene vil bli presentert allerede på mandag den 28. januar, så vi oppfordrer alle til å gå inn på www.birdlife.no eller www.fuglevennen.no og legge inn resultatene umiddelbart etter at dere har observert fuglene i helga. Bruk nedlastbart skjema. Resultatene vil bli presentert på våre hjemmesider. Passord og informasjon om hvordan du legger inn data finner du på lenka nederst på denne siden.

Alternativt kan dere skrive ut skjemaet og sende det til:
Norsk Ornitologisk Forening
Sandgt. 30B
7012 Trondheim

Om du sender inn papirskjema er det viktig at du fører på nøyaktig hvor du har talt fugler (navn på område, kommune og fylke, samt ditt eget navn).

Spørsmål? Kontakt Inge Hafstad (generalsekretær i NOF) på mobil 906 64 724.

Rapporter fuglene fra din hage her!

Kjøttmeis
Kjøttmeisen er en av de aller vanligste gjestene på fuglebrettet i Norge. I hvor mange hager blir den sett under Hagefugltelling 2008? FOTO: Geir Jensen
Rødstrupe
Rødstrupen er en art som overvintrer i de mildere delene av landet. Kan klimaendringene ha medført at arten har blitt vanligere vinterstid de siste åra? Dette og andre spørsmål håper Hagefugltellingen å få svar på over tid. FOTO: Geir Jensen

Kommentarer til nyheten (24)