Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Da er det klart for Hagefugltellingen!

BirdLife Norge arrangerer helga 29.–30. januar den årlige Hagefugltellingen. Alle som har en fôringsplass kan delta. I disse koronatider så må en fugletelling være midt i blinken som en hyggelig aktivitet for hele familien.

Av Morten Ree

Publisert 25.01.2022

Ny rekord også i år?

Det er 15. gang Hagefugltellingen arrangeres. I fjor fikk vi rapporter fra hele 13 000 fôringsplasser som meldte inn ca. 583 000 fugler! Vi regner med at over 30 000 personer var involvert i tellingen. Vi i BirdLife Norge håper selvsagt at vi får ny rekorddeltakelse i år.

Målet er å spre interesse for fugler og natur

Målet med Hagefugltellingen er å skape engasjement og økt kunnskap om fugler og natur gjennom den underholdende og lærerike aktiviteten som fuglefôring er. Mange av de som mater fugler synes det er morsomt å få være deltaker i et stort prosjekt som samler informasjon om våre vinterfugler. Alle tellinger er like viktige. Det har ikke så mye å si om du har lite eller mye fugl på tellingen.

Trender og klimaendringer

Ser man på resultatene fra de 14 årene tellingen har foregått, så viser vår vanligste vinterfugl, kjøttmeis, en klar nedgang fra ti fugler per fôringsplass til litt over seks. Også andre meisearter viser tilbakegang.

Klimaet har gjennom en årrekke gått i retning av mildere og mer snøfattige vintre her til lands. Naturen påvirkes av dette, og blant enkelte fuglearter ser man tydelige endringer i utbredelse.

Finkefugler i gode antall

Antall overvintrende finkefugler svinger voldsomt fra vinter til vinter, og er i hovedsak styrt av frøsettingen hos f.eks. gran, bjørk og gråor. I år har vi fått meldinger om store mengder av bjørkefink i hele Sør-Norge. Det er også rapportert store flokker grønnsisik rundt om i landet. Tellingen vil gi oss svar på hvor stor tilstedeværelse disse artene har i år. Får vi en overraskelse under årets telling?

Hva skal telles?

Hagefugltellingen foregår ved at man noterer antall fugler av hver art som blir sett på fuglebrettet og rundt fôringsplassen på én dag. Det skal noteres det høyeste antallet man ser på én gang av hver fugleart. Hvor mye innsats man vil legge ned i tellingen bestemmer hver enkelt, men en halvtime bør være et minimum. Fugletellingen skal legges inn på fuglevennen.no.

Er man bortreist den aktuelle helgen er det mulig å legge inn sine observasjoner en gang i tiden mellom 23. januar til og med 7. februar.

Bjørkefink
Så langt i vinter er det meldt om store mengder bjørkefink i Sør-Norge. Får vi en rekordforekomst av arten på Hagefugltellingen i år? FOTO: Jan Erik Røer
Stillits
Stillits er i likhet med bjørkefink en finkefugl. Stillitsen blir mer og mer vanlig hos oss. Kanskje får du arten for første gang på fôringsplassen i vinter? FOTO: Jan Erik Røer