Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Fjerde runde av Fotonøtta i 2021

Noen ganger har man ikke nok quizbilder liggende. Før årets tredje runde ble dette løst ved å reise ut til øya Rott i Rogaland, og ta bilder av fugler som lettet fra en ledning. Med tanke på vanskelighetsgraden ble det muligens i overkant vanskelig, og mange lot kanskje være å svare? Men husk på at man ikke har noe å tape. Det var 39 deltakere på runden, og av disse svarte 13 personer riktig på begge nøtter.

Av Bjørn Mo

Publisert 27.01.2022

Slik gjør du

Konkurransen går ut på å artsbestemme fuglene på de to øverste bildene på denne siden. Svarene ser du i neste nummer av Vår Fuglefauna og senere på vår nettside. Svar sendes til vf@birdlife.no innen 1. februar 2022.

Her er oppsummeringen av forrige runde

Runde nr. 3 ble presentert i Vår Fuglefauna 3-2021. Vi gir deg her fasiten for den konkurransen, med begrunnelse for riktig artsbestemmelse.

1 POENG: Dette er en meget karakteristisk art, også fra vinkelen på bildet. Overgumpen og den bent avkuttede stjerten gjør fuglen relativt umiskjennelig. Dette fremkommer også av svarene, ettersom åtte arter som var feil svar kun ble foreslått av én person hver.

På bildet ser man at fuglen har:
• Gråbrun overgump, der fjærene har tydelig lyse bremmer.  
• Mørk og bent avkuttet stjert, der lyse bremmer gir et tydelig skille mellom de enkelte fjærene.
• Lys underside.  

Riktig svar på denne nøtta er derfor sandsvale (31). Låvesvale (1 svar) har en betydelig mørkere, blåskinnende, overgump uten lyse bremmer på fjærene. Mursvale (1) har en tydelig oransje overgump i alle drakter. Vaderartene storspove (1), småspove (1) og grønnstilk (1) har utstikkende tær i flukt og andre proporsjoner. Steinvender (1) har lys kile på ryggen og svarte og hvite stjerttegninger. Polarsnipe (1) har tverrvatret overgump og lysegrå stjert. Kvinand (1) har helt andre proporsjoner, og fra den avfotograferte vinkelen er den trolig best å skille på utformingen av stjert og vinger. Sandsvale, Rott, Sola, Rogaland 22. august 2021. Foto: Bjørn Mo.

3 POENG: Også denne fuglen er i hovedsak hvit under og gråbrun over. Men den gir allikevel et ganske annerledes inntrykk med tanke på proporsjoner. Særlig er magen/buken mye mer fremtredende og baktung på sandsvalen. I tillegg ser man at vingene på trepoengeren er rundere.

Fuglen i flukt viser følgende karakterer:
• Tilsynelatende hvit undergump, og noe mer skittenfarget underside.
• En stjert som er mørkest ytterst.
• Håndsvingfjær med mørk utfan og lysere innfan.
• Betydelig lysere bremmer på arm- svingfjærene, noe som gir den innerste delen av vingen et lysere inntrykk.
• Lyse bremmer på hånddekkerne.
• Mørke bein.

Det at fuglen er såpass ensfarget gjør oppgaven ekstra vanskelig. Men grunnfargen på oversiden gir imidlertid også en god pekepinn på art. De velmarkerte hånddekkerne med lyse bremmer finner man på knapt på andre arter med disse fargene. I tillegg er mørk ytre del og lysere indre del av vingen, skapt av lysere bremmer, et ganske godt kjennetegn for gråfluesnapper (14). Sistnevnte karakter er også godt synlig på sittende fugler, og er også illustrert på gråfluesnapperen i flukt i Gyldendals store fugleguide. Svarthvit fluesnapper (1) har et vingebånd dannet av et lyst felt innerst i arm- og håndsvingfjær, synlig både fra over og undersiden. Noe slikt ser man ikke på trepoengeren. En grunnleggende god måte å skille arter på, er å først starte med artsgruppe. Fluesnappere har andre proporsjoner enn svalearter, derav låvesvale (5) og sandsvale (4). Svalene har spissere vinger, der de ytterste håndsvingfjærene er lengst. Hos gråfluesnapper på bildet ser man at håndsvingfjærene p3 og p4 går helt ned til ledningen, mens p2 og p5 er kortere, noe som gir et mer rundere inntrykk av vingen. Både stjertens overside og overgump er uten noe hvitt, og dette utelukker buskskvett (3), steinskvett (1) og ørkensteinskvett (1). Svartstrupe (1) har tydeligere skille mellom stjert og overgump, og har mer brunoransje toner i fjærdrakten, særlig på undersiden. Granmeis (1) mangler lyse bremmer på hånddekkerne. Rosenstær (1) og vierspurv (1) kan utelukkes på mørke bein. Arter som havelle (1), brunnakke (1), jaktfalk (1), grønnstilk (1) og alpeseiler (1) har andre proporsjoner. Gråfluesnapper, Rott, Sola, Rogaland 22. august 2021. Foto: Bjørn Mo.

Av de 13 deltakerne som svarte riktig på begge nøtter ble Fredrik Tjessem, Øvrebø trukket ut som vinner! Han får et gavekort fra Natur og Fritid AS.

Denne konkurransen ble opprinnelig publisert i Vår Fuglefauna 4-2021. Der finner du litt mer informasjon, bl.a. om konkurranseregler og premier.

1-poeng Vår Fuglefauna 4-2021
Bilde nr. 1 gir 1 poeng ved riktig svar. Svar innen 1. februar til vf@birdlife.no. FOTO: Anonym
3 poeng Vår Fuglefauna 4-2021
Bilde nr. 2 gir 3 poeng ved riktig svar. Svar innen 1. februar til vf@birdlife.no.  FOTO: Anonym
Fasitbilder Fotonøtta Vår Fuglefauna 3-2021
Her er konkurransebildene fra runde 3 sammen med fasitbildene. FOTO: BirdLife Norge